English שלחו לחבר

הוראה כשליחות

אף על פי שסיים את הדוקטורט שלו בתחום מבוקש מאוד – ד"ר קובי כהן בחר להישאר באקדמיה, והצטרף לאחרונה לסגל האקדמי של המחלקה להנדסת חשמל ומחשבים באוניברסיטת בן-גוריון בנגב כמרצה בכיר. "יש לי סיפוק רב מכך שעבודתי כחבר סגל אקדמי באוניברסיטת בן-גוריון מאפשרת לי לחקור נושאים שבחזית הטכנולוגיה, ולתרום לקידום המדע. מעבר למצוינות במחקר, אני רואה בהוראה וטיפוח דור העתיד של מדינת ישראל שליחות ואחריות" הוא אומר.

ד"ר כהן, 35, נשוי ואב לילדה, הוא בוגר הפקולטה להנדסה באוניברסיטת בר-אילן, שם גם כתב את עבודת הדוקטורט
בנושא פרוטוקולי תקשורת ואלגוריתמים לעיבוד אותות ברשתות חיישנים בהנחיית פרופ' אמיר לשם. לאחר מכן, עבד כעמית מחקר פוסט-דוקטורט באוניברסיטת קליפורניה בדייוויס ובאוניברסיטת אילינוי באורבנה-שמפיין. תחומי התמחותו הם אופטימיזציה סטוכסטית, למידה סטטיסטית ואלגוריתמים עם יישומים ברשתות תקשורת, מחשבים ומערכות דינמיות. "באוקטובר בשנה שעברה חזרתי עם משפחתי ארצה. שמחתי להצטרף לסגל האקדמי של המחלקה להנדסת חשמל ומחשבים באוניברסיטת בן-גוריון, מחלקה מובילה במצוינות אקדמית בלימודים ובמחקר. אחד הנושאים שאנו חוקרים לאחרונה בקבוצת המחקר הוא פיתוח אלגוריתמים לגילוי אנומליות ברשת. הדגש הוא על פתרונות המבוססים על כלים סטטיסטיים מתקדמים שייתנו מענה לאתגרים טכנולוגיים חדשים בבטיחות רשתות" הוא מספר. במהלך הקריירה האקדמית קיבל ד"ר כהן פרסים שונים על הישגיו האקדמיים, ביניהם מלגת הנשיא ופרס הרקטור (פעמיים) מאוניברסיטת בר אילן, פרס על-שם משפחת פדר מאוניברסיטת תל-אביב, ופרס מאמר מצטיין בכנס הבינלאומי  IEEE WiOpt 2015.

תאריך עדכון אחרון : 21/12/2016