פרופ' אמיר לשם סמינר בנושאים מתקדמים בתקשורת 83-820