פרופ' יעקב גולדברגר למידה עמוקה 83-882

Deep learning
Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, and Aaron Courville
Cambridge : The MIT Press, 2016
006.31 GOO d
Deep learning / Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, and Aaron Courville