פרופ' אמיר לשם סמינר-נושאים מתקדמים בעיבוד אותות 83-880

Markov decision processes : discrete stochastic dynamic programming

Martin L. Puterman
Publisher: Wiley-Interscience
519.233 PUT m

Markov decision processes

Markov decision processes [ebook] : discrete stochastic dynamic programming
Martin L. Puterman
New York : Wiley, 2005
 

 

*לגישה לספר אלקטרוני eBook על המשתמש  להזדהות כך:

שם המשתמש מספר תעודת הזהות בן 9 ספרות.
סיסמה זהה לסיסמתך במערכת MOODLE (לסטודנטים)
או בדואר EXCHANGE (לחוקרים) .

 

תאריך עדכון אחרון : 19/04/2017