ד"ר תומר לוי סודות התקני מוליכים למחצה 83-244

Chenming C. Hu, “Modern Semiconductor Devices for Integrated Circuits”, Prentice Hall; 1 edition, 2009 Modern semiconductor devices for integrated circuits
Chenming Calvin Hu
Publisher: Prentice Hall
621.381531 HU m
Full text
Semiconductor device fundamentals Semiconductor device fundamentals
by Robert F. Pierret
Publisher: Addison-Wesley
621.38152 PIE s
 Microelectronic devices / Edward S. Yang Microelectronic devices
Edward S. Yang
New York : McGraw-Hill 
621.381 YAN m
Semiconductor devices, physics and technology Semiconductor devices, physics and technology
by S.M. Sze
Publisher: Wiley
2nd ed
621.38152 SZE s2
S.M.Sze, “Semiconductor Devices, Physics and Technology",1985 Semiconductor devices : physics and technology
S.M. Sze, M.K. Lee
Publisher: Wiley
3rd ed
621.38152 SZE s3
B.G.Streetman, “Solid State Electronic Devices", 3rd edition, 1990 Solid state electronic devices
Ben G. Streetman and Sanjay Banerjee
Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall
2000; 5th ed.
621.38152 STR s5
Semiconductor-device electronics Semiconductor-device electronics
by R.M. Warner, Jr., B.L. Grung
Publisher: Holt, Rinehart, and Winston
621.38152 WAR s

תאריך עדכון אחרון : 03/03/2022