ד"ר מיכאל משה שיין משוואות דיפרנציאליות רגילות 83115

משואות דיפרנציאליות משואות דיפרנציאליות
מאת פראנק אירס
ירושלים : סטימצקי, (1970)
‫‫‫515.33 איר.מש תש"ל‬‬
מבוא למשוואות דיפרנציאליות מבוא למשוואות דיפרנציאליות
אלחנן לייבוביץ
(תל-אביב) : האוניברסיטה הפתוחה, (תשמ"ח)-.
‫515.33 אונ.מב תש"ם‬

משוואות דיפרנציאליות רגילות: טורי פורייה טריגונומטריים, מערכות של פונקציות אורתוגונליות; יח' 9-8


 
  משואות דפירנציאליות רגילות / ערוך לפי הרצאותיו של דוד לונדון ; איתן מילר [חיפה] : (מכלול), (1971)
Elementary differential equations and boundary value problems Elementary differential equations and boundary value problems
by William E. Boyce, Richard C. DiPrima
Publisher: John Wiley
515.35 BOY e9