מימוש וניתוח השוואתי של סכמות קידוד עבור פרוטוקולים אינטראקטיביים בקצב גבוה

שנה
2017
מנחה
אחראי אקדמי

Implementation and Analysis of high-rate interactive coding schemes

תיאור הפרויקט

פרוטוקולי תקשורת אינטראקטיביים מאפשרים לשני מחשבים (או יותר) לבצע חישוב מבוזר מעל רשת תקשורת. לעיתים, קווי התקשורת גורמים להפרעות במידע הנקלט ומשבשים את החישוב. קידוד אינטראקטיבי מאפשר לשני מחשבים לבצע חישובים מבוזרים גם כאשר ערוץ התקשורת ביניהם רועש. קידודים שונים נמדדים בפרמטרים שונים כגון: קצב הקוד (כלומר, כמה יתירות הקידוד מוסיף ע״מ להתגבר על שגיאות), עמידות הקוד (כלומר, עם כמה שגיאות ניתן להתמודד), הסתברות ההצלחה, ויעלות החישוב (כלומר, כמה זמן לוקח החישוב). 

בפרויקט זה נממש מספר סכמות קידוד אינטראקטיביות המיועדות לעבוד בקצב גבוה (קצב ״גבוה״ משמעותו מעט מאד יתירות). לאחר המימוש יבוצעו סימולציות אשר ״יזריקו״ שגיאות לפרוטוקול התקשורת וישוו את הקצב והסתברות ההצלחה המתקבל בין סכמות הקידוד השונות. 

תכולת הפרויקט

שלבי הפרויקט יכילו: (1) לימוד רקע תיאורטי (2) מימוש בתוכנה של קידוד תקשורת אינטראקטיבית מתקדמת (לפי מאמר מס׳ 1 במקורות הרצ״ב) (3) מימוש קידוד ״נאיבי״ (4) ביצוע סימולציית רעש ומדידת איכות הקידודים השונים (הסתברות הצלחה, קצב הקוד כפונקציה של הרעש, וכו׳)

דרישות

מקביל - מבוא לתורת הצפינה

מקורות:

1. Interactive Channel Capacity, revisited. B. Haeupler. FOCS 2014

2. Coding for Interactive Communication: A Survey. R. Gelles, 2015.
http://www.eng.biu.ac.il/~gellesr/survey.pdf

 

לפרטים:

דר' רן גלס

 

תאריך עדכון אחרון : 18/06/2017