קודים להגנה על instruction cache מפני התקפות צד

שלחו לחבר
שנה
2017
אחראי אקדמי

Codes for detecting tampering attacks on instruction cache

הפרוייקט עוסק בהגנה על חומרה מפני התקפות צד שמטרתן לשבש או לשנות את פעולת המערכת. במסגרת הפרוייקט תבחן האפשרות לגלות שיבוש זדוני של תוכן ה- instruction cache בעזרת קודים מכווני אבטחה. בניגוד לקודים מכווני אמינות המיועדים לגילוי ותיקון מספר קטן של שגיאות, על קודים מכווני אבטחה לגלות כל שגיאה שהיא בהסתברות גבוהה. 

רוב הקודים מכווני האבטחה יעילים כאשר האינפורמציה עליה יש להגן מפולגת אחיד. במקרים בהם תנאי זה אינו מתקיים, כפי שקורה ב instruction cache , יעילותם נפגעת בצורה ניכרת. במסגרת הפרוייקט נבחן אפשרויות שונות לטפל בבעיה זו.

תכולת הפרויקט:

במהלך הפרויקט הסטודנטים ירכשו ידע בנושא חומרה בטוחה ובקודים מכווני אבטחה. 
החלק הראשון של הפרוייקט יהיה תאורטי ברובו ובחלק השני יוגדרו ויבחנו פתרונות שונים הן מבחינת יעילותם והן מבחינת עלות מימושם בחומרה.

דרישות:

מבנה מחשבים ספרתיים, Verilog, matlab
 

מקורות:

  1. K.J.Kulikowski, M.G.Karpovsky and A.Taubin, Robust Codes for Fault Attack Resistant Cryptographic Hardware , http://mark.bu.edu/papers/185.pdf
  2. R. Cramer, Y. Dodis, S. Fehr, C. Padr ´o, and D. Wichs, “Detection of algebraic manipulation with applications to robust secret sharing and fuzzy extractors,” in Annual International Conference on the Theory and Applications of Cryptographic Techniques, pp. 471–488, Springer, 2008.
  3. Y. Neumeier and O. Keren, “Robust generalized punctured cubic codes,” IEEE Transactions on Information Theory, vol. 60, no. 5, pp. 2813–2822, 2014.