אימות פורמלי של רכיב חומרה ביולוגי מקבילי

שנה
2017
אחראי אקדמי

Formal Verification of Parallel Biological Device

שיטה פוטנציאלית לפתרון בעיות קשות לחישוב היא שימוש במקביליות של רכיבים ביולוגיים כדי לבצע מקבול של החישוב. אחת הדרכים החדשות שהוצגו לאחרונה מאפשרת לייצר התקנים דמויי מבוך שמאפשרים תנועת רכיבים ביולוגיים זעירים כאשר תנועת הרכיבים במבוך ומיקומם מגדירים פתרון של הבעיה החישובית [1,2]. בפרויקט זה נשתמש ונפתח שיטות אימות פורמלי (Formal Verification) להוכחת נכונות של רכיב חומרה ביולוגי מקבילי. 
 

דרישות:

83691 Formal Verification and Synthesis (במקביל לפרויקט)

83670 Biological Computation (במקביל לפרויקט)

מקורות:

  1. Nicolau, Dan V., et al. "Parallel computation with molecular-motor-propelled agents in nanofabricated networks." Proceedings of the National Academy of Sciences, 2016.
  2. http://bio4comp.org/
  3. Manna, Zohar, and Amir Pnueli. "Temporal verification of reactive systems: safety." Springer (1995).
     

 

תאריך עדכון אחרון : 18/06/2017