פיתוח התקן למדידת ריכוז תאי עצב

שלחו לחבר
שנה
2017
אחראי אקדמי
מסלול

Developing a device for measuring neurons concentration

בשנים האחרונות עם ההתקדמות הטכנולוגית ושיפור יכולות המדידה עולה הצורך בפיתוח חישנים ואלקטרודות בעלי ממשק לסביבה ביולוגית. פרויקט זה עוסק בפיתוח ויצור של אלקטרודות למדידת אימפדנס של אלקטרוליט ומדיום ביולוגי [1,2]. 

במסגרת הפרויקט התלמידים יתכננו יצור של אלקטרודות אשר תבאנה במגע עם תמיסות אלקטרוליטיות בעלות מיגוון של ריכוזים, של חומרים כימיים וסוגי תאים שונים.

לאחר יצור האלקטרודות, תיבחן יעילותן בניסויים. 

תכולה

  1. יצור התקן בשיטות של מיקרו-אלקטרוניקה ואיפיון חשמלי של ההתקן
  2. עבודה עם תאי עצב ומדידת הצימוד בין ההתקן לתאים
     

דרישות:

הפרויקט הוא מולטי דיסציפלינארי ומחייב לימוד מגוון נושאים הנדסיים וביולוגיים

מקורות:

  1. Franks, Wendy, et al. "Impedance characterization and modeling of electrodes for biomedical applications." Biomedical Engineering, IEEE Transactions on52.7 (2005): 1295-1302.‏ 
  2. Yoon, Gilwon. "Dielectric Properties of Body Fluids with Various Hematocrit Levels." World Acad. Sci. Eng. Technol 5 (2011): 1646-1649.‏
  3. www.comsol.com