איפיון אימפדנס של אלקטרוליט

שנה
2017
אחראי אקדמי

Electrolyte Impedance Spectroscopy

שנים האחרונות עם ההתקדמות הטכנולוגית ושיפור יכולות המדידה עולה הצורך איפיון חשמלי אלקטרודות בעלי ממשק לסביבה ביולוגית. פרויקט זה עוסק בפיתוח מודלים של אלקטרודות עם תמיסות אלקטרוליטיות ומדיום ביולוגי [1,2]. 

במסגרת הפרויקט התלמידים יפתחו מודלים חשמליים לשיערוך פרמטרי הצימוד של האלקטרודה והאלקטרוליט על בסיס מדידות אשר יבוצעו בעזרת פוטנציוסטאט [3] VMP3 . עקב עלותו הגבוהה של ה פוטנציוסטאט תיבחן דרך חלופיות זולה יותר למדידת אימפדנס בעזרת [Impedance Converter AD5933 [4.

תכולה

 1. שיערוך פרמטרים של צימוד אלקטרודות ואלקרוליט
 2. השוואת יכולות מדידת אימפדנס בעזרת מספר מכשירים 
 3. עבודה עם תאי עצב ומדידת הצימוד בין ההתקן לתאים או אלקטרוליט
   

דרישות:

הפרויקט הוא מולטי דיסציפלינארי ומחייב לימוד מגוון נושאים הנדסיים וביולוגיים וכוללת עבודה חישובית (מודלים) וניסויים.

מקורות:

 1. Franks, Wendy, et al. "Impedance characterization and modeling of electrodes for biomedical applications." Biomedical Engineering, IEEE Transactions on52.7 (2005): 1295-1302.‏ 
 2. Yoon, Gilwon. "Dielectric Properties of Body Fluids with Various Hematocrit Levels." World Acad. Sci. Eng. Technol 5 (2011): 1646-1649.‏
 3. VMP3 Potentiostat - http://www.bio-logic.net/wp-content/uploads/2016-bio-logic-vsp-VMP3.pdf 
 4. Impedance Converter AD5933 - http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD59… 
 5. www.comsol.com
   

 

תאריך עדכון אחרון : 18/06/2017