יישום יעיל בFPGA של מפענח Viterbi לקודי קונבולוציה

שלחו לחבר
שנה
2017

FPGA implementation of Viterbi decoder

Viterbi decoder is the classical decoding approach for Convlutional codes. In this project the students will study implementation approach of the decoder in HW, simulate the code performance and implement it. The decoder will be design to operate at high data rate

תכולת הפרויקט

  1. לימוד טכניקות מימוש של מפענח ויטרבי
  2. בניה והרצת סימולציה של מקודד ערוץ תקשורת ומפענח
  3. סימולצית ברמה נמוכה של המפענח
  4. איפין הארכיטקטורה של מפענח טורי
  5. תכנון בחומרה של המפענח
  6. מימוש ובדיקות

דרישות:

עיבוד ספרתי של אותות I, תקשורת ספרתית I
רצוי: תקשורת ספרתית II, תורת האינפורמציה

מקורות:

G. Clark and J. Cain, Error-Correcting Coding for Digital Communication, London: Plenum Press (1981)
A. Viterbi, Principles of Digital Communication and Coding (Communications and Information Theory) (Hardcover)

לפרטים:

פרופ׳ אפי זהבי

מנחה חיצוני
פרופ׳ אפי זהבי