ננו-ארט: ניסוח מדעי כמבע אמנותי

ננו-ארט הוא תרגום הניסוח המדעי והעיקרון המדעי המסוים למבע אמנותי, במטרה ליצור מפגש מפרה בין עולם הננו לאמנות, להנגיש את המדע והטכנולוגיה לציבור ולהעלות בדרך אטרקטיבית את המודעות הציבורית לננו-טכנולוגיה ולהשפעה שיש לה על חיינו.

זהו צילום של ליפוזומים (בועית מקרוסקופית הדומה במבנה לקרום התא) המכילים ננו חלקיקי זהב שהוצמדו לחומרים פלורוסצנטיים - הוא הצילום הזוכה בתחרות ננו-ארט 2017, שנערכה במסגרת הכנס השנתי השמיני של המכון לננוטכנולוגיה וחומרים מתקדמים באוניברסיטת בר-אילן. התמונה שצילם החוקר ערן בר-נוי במעבדתו של פרופ' דרור פיקסלר, ראש המכון לננוטכנולוגיה וחומרים מתקדמים, מציגה באופן ויזואלי את עבודת המחקר שלו. התמונה  מספקת הצצה לעולם הפלורוסצנציה - אך הצופים מוזמנים ליהנות מיופייה גם אם אינם שולטים ברזי הננו.

התמונה צולמה באמצעות מיקרוסקופ FLIM -  (Fluorescent Lifetime Imaging Microscopy)  בפקולטה להנדסה. פלואורסצנציה (Fluorescence) הוא תהליך פליטת אנרגיה זרחנית בעקבות החדרת אנרגיה גבוהה יותר. ייחודיותו של מיקרוסקופ  FLIMהיא יכולתו למדוד את הזמן שבין החדרת האנרגיה לפליטת האנרגיה הפחותה. הניסוי שבמסגרתו צולמה התמונה עוסק בפיתוח סוג של טיפול במחלות, ובאיפיון שלו בעזרת הFLIM-.

 

 צילום של ליפוזומים המכילים ננו חלקיקי זהב שהוצמדו לחומרים פלורוסצנטיים