פרויקטי גמר - התמחות בתקשורת תשפ"ד

501 Communication protocol of an optic biosensor for extracting biological parameters
אחריות אקדמית:

הרקע לפרויקט:

אנו מפתחים טכנולוגיה ייחודית העושה שימוש באורך גל יחיד ומספר גלאים, לטובת חילוץ מדויק של פרמטרים אופטיים מרקמה. מדובר בשיטה חדשה לגילוי תכונות אופטיות מרקמות גליליות בהתבסס על פיזור העוצמה הזוויתי שלהן, מה שמכונה Full scattering profile (FSP), וזאת במטרה לשפר את הדיוק והרגישות של מדידת פרמטרים ביולוגיים, כגון דופק, רוויון חמצן (סטורציה), קצב נשימה, שונות קצב הלב, לחץ דם, וכדומה.

מטרת הפרויקט:

הפרויקט המוצע יעסוק בהחלפת פרוטוקול התקשורת של החיישן האופטי: החיישן בצורתו הנוכחית מתחבר בכבל USB למחשב לצורך איסוף הנתונים, ובהמשך יוחלף לתקשורת בלוטות'. מטרת הפרויקט היא מימוש החלפת פרוטוקול התקשורת הנ"ל ואפיונו, על מנת לאפשר אבחון מצבים פיזיולוגיים שונים מהרקמה בצורה נוחה ופרקטית.

תכולת הפרויקט:

בפרויקט זה ילמד הסטודנט את פרוטוקול התקשורת הקיים בצורתו הסריאלית ויממש את המעבר לתקשורת בלוטות'. בנוסף יוודא את פעילותו וישווה בין שתי צורות התקשורת השונות באמצעות ניתוח ועיבוד הנתונים מהמכשיר.

קורסי קדם:

רשתות מחשבים ואינטרנט (83455).

דרישות נוספות:

לפרויקט זה אנו מחפשים סטודנט רציני עם ראש גדול, מכל תחומי הנדסה.

מקורות:

  1. Experimental system for measuring the full scattering profile of circular phantoms - PubMed (nih.gov)
  2. Experimental results of full scattering profile from finger tissue-like phantom (optica.org)
502 Advanced analysis and simulations of nano-particle based viral testing
אחריות אקדמית:

הרקע לפרויקט:

כיום, קיימות בדיקות לגילוי הדבקה בוירוס משני סוגים: בדיקות מבוססות הגבר DNA שהן מאד מדוייקות ומאד איטיות, ומאידך בדיקות מהירות אך פחות רגישות, כך שהן נותנות מענה רק בשלבי הדבקה מתקדמים. כפי שראינו בהתפשטות הקורונה, זה לא מספיק לבלימת מגפות ולכן הפרויקט יעסוק בסוג חדש של בדיקות שמפותח במעבדה, ובו מפותחות בדיקות מהירות ורגישות המבוססות על הגבר של ננו-חלקיקים. הפרויקט מתאים למעוניינים להמשיך למחקר ומהווה המשך לפרויקט משנים קודמות.

מטרת הפרויקט:

מידול מתימטי של בדיקה וירלית המתבססת על הגבר של ננו-חלקיקים, ואפיון זמני הבדיקה ורגישותה.

תכולת הפרויקט:

בפרויקט יעשה שימוש במדידות שנעשו לאחרונה על ננו-חלקיקים המסוגלים לשחרר חומר מגיב בתגובה לנוכחות של מולקולות ספציפיות. המדידות יתורגמו למודל מתימטי בו יעשה שימוש הן לניתוח והן לסימולציה של מערכת ננו-חלקיקים שמסוגלת לזהות וירוסים.

קורסי קדם:

נושאים מתקדמים בתקשורת (במקביל לפרויקט)

מקורות:

Bergel, Itsik. "Detection and amplification of molecular signals using cooperating nano-devices." In ICASSP 2019-2019 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), pp. 1259-1263. IEEE, 2019.

503 Advanced analysis and simulations of nano-particle based viral testing
אחריות אקדמית:

הרקע לפרויקט:

כיום, קיימות בדיקות לגילוי הדבקה בוירוס משני סוגים: בדיקות מבוססות הגבר DNA שהן מאד מדוייקות ומאד איטיות, ומאידך בדיקות מהירות אך פחות רגישות, כך שהן נותנות מענה רק בשלבי הדבקה מתקדמים. כפי שראינו בהתפשטות הקורונה, זה לא מספיק לבלימת מגפות ולכן הפרויקט יעסוק בסוג חדש של בדיקות מהירות ורגישות שמפותח במעבדה, המבוססות על הגבר של ננו-חלקיקים. הפרויקט מתאים למעוניינים להמשיך למחקר ומהווה המשך לפרויקט משנים קודמות.

מטרת הפרויקט:

מידול מתימטי של בדיקה וירלית המתבססת על הגבר של ננו-חלקיקים, ואפיון זמני הבדיקה ורגישותה.

תכולת הפרויקט:

בפרויקט יעשה שימוש במדידות שנעשו לאחרונה על ננו-חלקיקים המסוגלים לשחרר חומר מגיב בתגובה לנוכחות של מולקולות ספציפיות. המדידות יתורגמו למודל מתימטי בו יעשה שימוש הן לניתוח והן לסימולציה של מערכת ננו-חלקיקים שמסוגלת לזהות וירוסים.

קורסי קדם:

נושאים מתקדמים בתקשורת (במקביל לפרויקט)

מקורות:

Bergel, Itsik. "Detection and amplification of molecular signals using cooperating nano-devices." In ICASSP 2019-2019 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), pp. 1259-1263. IEEE, 2019.

504 Optimal network localization
אחריות אקדמית:

הרקע לפרויקט:

בכפר גלובלי כמו כדור הארץ של 2023, יותר ויותר מכשירים מתחברים לרשת תקשורת. ככאלה, קריטי לדעת את המיקום שלהם ולו רק למטרות ניתוב תקשורת, בקרה סביבתית, והתאמת תכנים למשתמש. חשוב שתהליך האיכון ייעשה בצורה כמה שיותר יעילה כדי לאפשר הקטנה של המכשיר וחיסכון במשאבים. אמנם, לחלק מהמכשירים יכולת איכון עצמאית (GPS), אך רכיבים פשוטים יותר יצטרכו ללמוד את המיקום שלהם מתוך הרשת עצמה.

מטרת הפרויקט:

בפרויקט זה נדרש ללמוד את תחום איכון הרשתות וליישם איכון של רשת תקשורת בצורה אופטימלית על ידי סימולציה ממוחשבת.

תכולת הפרויקט:

על הסטודנטים ללמוד על השיטות השונות לביצוע איכון רשתות, לבחור שיטה אחת, לתכנן ולממש סימולצית מטלב המדמה את פעולת האיכון ברשת.
ביצועי הסימולציה יושוו לחסמים קיימים וחסמים שיפותחו תוך כדי הפרויקט.

קורסי קדם:

נושאים מתקדמים בתקשורת (במקביל לפרויקט)
מומלץ SSP1

מקורות:

Bal, Mert, et al. "Localization in cooperative wireless sensor networks: A review." 2009 13th International Conference on Computer Supported Cooperative Work in Design. IEEE, 2009.

505 Deep learning optimization of relay networks – Complex learning
אחריות אקדמית:

הרקע לפרויקט:

ממסר הוא רכיב תקשורת הקולט אות מגביר ומשדר אותו. ממסרים משמשים להגדלת טווח התקשורת והעלאת קצב המידע. טכנולוגיות חדשות מאפשרות ייצור והפעלה פשוטה של ממסרים רבים באותה רשת. ממסרים כאלו לא דורשים תשתית, ואפילו יכולים לאסוף אנרגיה מסביבתם. הכנסת עשרות ומאות ממסרים לרשת (לדוגמה בבניין אחד) יאפשרו הגדלה משמעותית בקצבי התקשורת. האתגר העיקרי ברשת כזו הוא בחירת פרמטרים נכונה לכל ממסר שתאפשר פעולה אופטימאלית של הרשת.

במחקר חדשני, אנו משתמשים באופי הלא לינארי של מגברים כדי ליצור הקבלה בין רשת תקשורת עם ממסרים לרשת נוירונים. בעזרת הקבלה זו, אנו מאפשרים שימוש בכלים הרבים הזמינים ללמידת מכונה על מנת לבצע אופטימיזציה של הרשת. יתירה מזו, אנו מצליחים גם לאמץ את היכולת של רשתות נוירונים לבצע חישובים, ולבצע חישובים תוך כדי מעבר האות ברשת הממסרים.

מטרת הפרויקט:

בפרויקט זה נממש סימולציה של רשת תקשורת סלוללרית עם משדר (תחנת בסיס) מספר מקלטים והרבה ממסרים. נשתמש בכלים של למידת מכונה על מנת לשפר את התקשורת ברשת וגם להשיג מטרה חשובה נוספת: נדרוש שהרשת תפריד את האות המשודר, כך שכל מקלט יקבל רק את האות הרצוי שלו, ולא יושפע מהאותות המשודרים לשאר המקלטים.

בפרויקט זה נרחיב את חזית הידע בכך שנתמקד בתקשורת בפס בסיס, ולכן כל הלמידה תתבצע במספרים מרוכבים.

הפרויקט בעל אופי מחקרי, ומתאים לסטודנטים מצטיינים המעוניינים להשתלב במחקר.

תכולת הפרויקט:

לימוד של רשתות תקשורת וכלי למידת מכונה, מימוש הרשת בפייתון, מימוש של אלגוריתם למידה שיאפשר אופטימיזציה של הרשת. ביצוע האופטימיזציה וניתוח התוצאות.

קורסי קדם:

למידת מכונה (במקביל לפרויקט)

מקורות:

https://arxiv.org/pdf/2306.14253.pdf

506 Deep learning optimization of relay networks - Multi antenna relays
אחריות אקדמית:

הרקע לפרויקט:

ממסר הוא רכיב תקשורת הקולט אות מגביר ומשדר אותו. ממסרים משמשים להגדלת טווח התקשורת והעלאת קצב המידע. טכנולוגיות חדשות מאפשרות ייצור והפעלה פשוטה של ממסרים רבים באותה רשת. ממסרים כאלו לא דורשים תשתית, ואפילו יכולים לאסוף אנרגיה מסביבתם. הכנסת עשרות ומאות ממסרים לרשת (לדוגמה בבניין אחד) יאפשרו הגדלה משמעותית בקצבי התקשורת. האתגר העיקרי ברשת כזו הוא בחירת פרמטרים נכונה לכל ממסר שתאפשר פעולה אופטימאלית של הרשת.

במחקר חדשני, אנו משתמשים באופי הלא לינארי של מגברים כדי ליצור הקבלה בין רשת תקשורת עם ממסרים לרשת נוירונים. בעזרת הקבלה זו, אנו מאפשרים שימוש בכלים הרבים הזמינים ללמידת מכונה על מנת לבצע אופטימיזציה של הרשת. יתירה מזו, אנו מצליחים גם לאמץ את היכולת של רשתות נוירונים לבצע חישובים, ולבצע חישובים תוך כדי מעבר האות ברשת הממסרים.

מטרת הפרויקט:

בפרויקט זה נממש סימולציה של רשת תקשורת סלוללרית עם משדר (תחנת בסיס) מספר מקלטים והרבה ממסרים. נשתמש בכלים של למידת מכונה על מנת לשפר את התקשורת ברשת וגם להשיג מטרה חשובה נוספת: נדרוש שהרשת תפריד את האות המשודר, כך שכל מקלט יקבל רק את האות הרצוי שלו, ולא יושפע מהאותות המשודרים לשאר המקלטים.

בפרויקט זה נרחיב את חזית הידע בכך שנבחן ממסרים מרובי אנטנות ואף נשלב רשת נוירונים בתוך כל ממסר.

הפרויקט בעל אופי מחקרי, ומתאים לסטודנטים מצטיינים המעוניינים להשתלב במחקר.

תכולת הפרויקט:

לימוד של רשתות תקשורת וכלי למידת מכונה, מימוש הרשת בפייתון, מימוש של אלגוריתם למידה שיאפשר אופטימיזציה של הרשת. ביצוע האופטימיזציה וניתוח התוצאות.

קורסי קדם:

למידת מכונה

מקורות:

https://arxiv.org/pdf/2306.14253.pdf

507 Photonic integrated circuits in silicon nitride
אחריות אקדמית:

הרקע לפרויקט:

Photonic integrated circuits represent key enabling technology for the continued growth of data communication, wireless networks, autonomous driving, sensors, and quantum technologies. Silicon nitride is a material platforms that supports the realization of photonic circuits with low losses and high quality. It serves for the filtering and processing of information channels, and also in quantum-optics, laser range finders, and the generation of advanced light sources. The project includes the simulation, design, fabrication (at an external foundry), and characterization of a custom photonic circuit.

מטרת הפרויקט:

The expected outcome is a working photonic integrated circuit that is designed, simulated, characterized and discussed by the project students.

תכולת הפרויקט:

Study of optical waveguides; analysis of optical waveguides and integrated devices; numerical analysis of modes propagation and devices transfer functions; design of circuits using commercial software platforms, which also electrical circuits; preparation of production files; testing of fabricated devices; critical analysis and consideration of measurement results.

קורסי קדם:

מבוא לאופטיקה. תקשורת אופטית (במקביל). תמסורת גלים (במקביל). מערכות ליניאריות.

מקורות:

סיכומי המרצה (פרופ' צדוק) בקורס "פוטוניקה בסיליקון".

פרויקטים נוספים מומלצים

208 In-memory computing using the GC-eDRAM
ביצוע פעולות חישוביות בזיכרון דינאמי
מנחה:
אחריות אקדמית:

הרקע לפרויקט:

Gain-cell embedded DRAM (GC-eDRAM) is a memory technology that has been shown to be an interesting alternative to standard SRAM for various applications. One of the drawbacks of this technology is the limited data retention time (DRT) due to parasitic leakage currents.

מטרת הפרויקט:

The unique features of the GC-eDRAM memories, require specialized memory block design, but also an opening for implementing in-memory logical computations with very little overhead. For example readout of an logical "NOR" function result for two adjacent memory rows can be performed in such a memory with very little overhead. In this project we aim to design a GC-eDRAM memory that will allow to perform various logical computation with data stored in the memory.

תכולת הפרויקט:

The students will develop a unique memory design and architecture. They will be required to suggest and implement novel ideas in memory design and run various simulations to prove the suggested memories reliability.

קורסי קדם:

Digital Integrated Circuits (83-313)

דרישות נוספות:

Running Simulations in Virtuoso and layout

מקורות:

  1. P. Meinerzhagen, A. Teman, R. Giterman, N. Edri, A. Burg, and A. Fish, Gain-Cell Embedded DRAMs for Low-Power VLSI Systems-on-Chip. Berlin, Germany: Springer, 2018.
  2. Teman A, Meinerzhagen P, Burg A, Fish A (2012) Review and classification of gain cell eDRAM implementations. In: Proc. IEEE Convention of Electrical and Electronics Engineers in Israel (IEEEI), pp 1–5
301 Optical Communication
תקשורת אופטית
מנחה:
אחריות אקדמית:

הרקע לפרויקט:

תקשורת אופטית היא קריטית להעברת מידע בלי להשתמש בתחנות קרקע. בפרויקט זה ניצור מערכת מתאימה לבדיקת התכנות

מטרת הפרויקט:

הדגמת מערכת תקשורת אופטית מלאה

תכולת הפרויקט:

תכנון המערכת, הזמנת הציוד, בניית המערכת, הדגמת המערכת המלאה

קורסי קדם:

  • אופטיקה
  • לייזרים


דרישות נוספות:

  • קוונטים


מקורות:


Goodman, Joseph W. Introduction to Fourier Optics / Joseph W. Goodman, Stanford University. Fourth edition. New York: W.H. Freeman, Macmillan Learning, 2017.
 

703 Fault Injection and Side-channel Protection of Unclonable Functions
הגנת החדרת כשלים ופליטת צד מפונקציות בלתי ניתנות לשיבות
מנחה:
אחריות אקדמית:

הרקע לפרויקט:

מנגנוני חמרה\תכנה המייצרים חתימה ייחודית לרכיבים אלקטרוניים מסוגלים לספק פתרונות אבטחה זולים, יעילים ומהירים. אמנם תוקפים חזקים המסוגלים למדוד מהמימוש אינפורמציה בזמן פעולתו או להחדיר כשלים בחישוב יכולים לפגום באבטחת המנגנון. בפרויקט הסטודנטים יממשו בתכנה\חמרה (תלוי ברקע\יכולות) מנגנון הגנה העושה שימוש בקודים לתיקון שגיאות ומגן בפני פליטת האינפורמציה מהם ע"י מנגנונים כמו מיסוך. הסטודנטים ינתחו את פליטת האינפורמציה תחת מידול של החדרת כשלים.

מטרת הפרויקט:

הבנת המנגנון, הפתרון, הקוד לתיקון והרגישות שהוא מכניס, מימוש תכנה, ומימוש תכנה הכולל שכבת הגנה נוספת.

תכולת הפרויקט:

הסטודנטים יקראו וילמדו שיטות הגנה וספרות קודמת. הסטודנטים יממשו בתכנה (אם בעלי רקע מתאים יגיעו, בחמרה) פתרונות ידועים וינתחו את זליגת האינפורמציה מהם תחת החדרת כשל ולבסוף פתרונות חדשים שפיתחנו למנוע כשלים אלו. הפרויקט כולל מימוש, ניתוח ואנליזה ודורש יכולות טכניות ואנליטיות גבוהות.

קורסי קדם:

מבוא לחומרה בטוחה - מומלץ (אך לא חובה בהתאם לרקע)
קידוד ותורת הקודים - מומלץ (אך לא חובה)

דרישות נוספות:

ידע קודם בסיסי בתכנות ותכן קוד (או חמרה).
יתרון לסטודנים אשר לקחו קורסים בקידוד, יתרון לסטודנטים אשר לקחו קורסים במבוא לאבטחת חמרה. קורסים אלו אמנם לא תנאי הכרחי.

הפרויקט משלב מימוש ושימוש בידע תיאורטי. עדיפות תינתן עבור סטודנטים (או לפחות שאחד הסטודנטים) שיש להם רקע רלוונטי או ניסיון קודם סביר בתכן על מעבד (ב C) והתנסו בפרויקט שבו עבדו על פלטפורמת מעבד. אופציה נוספת היא שלסטודנטים יש יכולות בתכן בשפת חומרה (למשל VHDL או VERILOG), אך לא מחייב.

יכולות תכנותיות ואנליטיות גבוהות.
נכונות להיקף עבודה משמעותי.

מקורות:

מקורות מתקדמים ויותר ספציפיים יינתנו למועמדים רלוונטיים.

Merli, Dominik, Frederic Stumpf, and Georg Sigl. "Protecting PUF error correction by codeword masking." Cryptology ePrint Archive (2013).