שלחו לחבר

תכניות לימודים - הנדסה קוונטית

תכנית הלימודים מתייחסת לשנת הלימודים הרלוונטית

בכל מקרה של חוסר התאמה בין אתר זה לאתר אינ-בר (רישום אינטרנטי לקורסים)

אתר האינ-בר הוא העדכני והקובע.

תשפ"ב

תשפ"א

תאריך עדכון אחרון : 10/08/2021