תכניות לימודים - נוירו הנדסה

 מגמת נוירו הנדסה (83103) - תשפ"ד

סמס מס' קורס שם הקורס שם מרצה ה ת מ שעות סמס נ"ז  שעות שנתיות (ש"ש)
1 83002 אשנב להנדסה פרופ' שפי אורית 2 - - 2 0 0
1 83102 פיזיקה 1 ד"ר אלון שחר 4 2 - 6 6 3
1 83110 אלגברה לינארית המחלקה למתמטיקה 4 2 - 6 6 3
1 83112 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 המחלקה למתמטיקה 4 2 - 6 6 3
1 83108 קומבינטוריקה ד"ר שפט אור 2 1 - 3 3 1.5
1 83120 מבוא להנדסת תוכנה ומחשבים ד"ר בנשק-דוקוב אלישבע 2 2 - 4 4 2
    סה"כ שנה א' סמסטר א' (1)   18 9 0 27 25 12.5
2 83002 אשנב להנדסה ד״ר מכמל עדי 2 - - 2 0 0
2 83103 פיזיקה 2 ד"ר דסיאטוב בוריס 4 2 - 6 6 3
2 83114 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 המחלקה למתמטיקה 4 2 - 6 6 3
2 83115 משוואות דיפרנציאליות רגילות המחלקה למתמטיקה 2 1 - 3 3 1.5
2 83119 מבני נתונים ואלגוריתמים 1  פרופ' קוגלר הלל, פרופ' וימר שמואל 3 1 - 4 4 2
2 83011 תכנות פייתון פרופ' לוטקר צבי 2 1 - 3 3 1.5
2 83180 מבוא לנוירוטכנולוגיה ד״ר שחר אלון, ד״ר ארז יערה 2 - - 2 2 1
2 83140 מערכות לוגיות ספרתיות  ד"ר מדינה מוטי 3 1 - 4 4 2
    סה"כ שנה א' סמסטר ב' (2)   22 8 0 30 28 14
3 83206 מערכות לינאריות פרופ' נועם יאיר, ד"ר שוורץ עופר 3 1 - 4 4 2
3 83210 אנליזה הרמונית ד"ר מכמל עדי 2 1 - 3 3 1.5
3 83211 פונקציות מרוכבות המחלקה למתמטיקה 2 1 - 3 3 1.5
3 83215 משוואות דיפרנציאליות חלקיות המחלקה למתמטיקה 2 1 - 3 3 1.5
3 83216 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה המחלקה למתמטיקה 3 1 - 4 4 2
3 83237 מבוא להנדסת חשמל ד"ר אוזנה ניסן 3 1 - 4 4 2
3 83253 תכן לוגי ד"ר לוי איתמר 2 1 - 3 3 1.5
    סה"כ שנה ב' סמסטר א' (3)   17 7 0 24 24 12
4 83204 מכניקה קוונטית שימושית ד"ר כהן אלי 3 1 - 4 4 2
4 83207 שדות אלקטרומגנטיים פרופ' פיקסלר דרור 3 1 - 4 4 2
4 83244 יסודות התקני מוליכים למחצה ד"ר אלבו אסף, ד"ר לוי תומר 3 1 - 4 4 2
4 83245 אותות ומערכות פרופ' זלבסקי זאב, ד"ר שוורץ עופר 3 1 - 4 4 2
4 83246 מבוא לבקרה  פרופ' זיידל בנימין 3 1 - 4 4 2
4 83203 מבוא למעגלים פרופ' פיש אלכס, פרופ' שור יוסי 2 1 2 5 5 2
    סה"כ שנה ב' סמסטר ב' (4)   17 6 2 25 25 12
5 83214 כלים לאנליזה נומרית ד"ר גולדזק-מזרחי תמר 2 2 - 4 4 2
5 83302 אותות אקראיים ורעש פרופ' נועם יאיר 3 2 - 5 5 2.5
5 83303 אלקטרוניקה לינארית פרופ' שור יוסף 3 2 - 5 5 2.5
5 83308 מעגלים אלקטרוניים ספרתיים פרופ' פיש אלכס 3 2 - 5 5 2.5
5 83315 מעבדה למעגלים אלקטרוניים ספרתיים פרופ' פיש אלכס - - 3 3 1.5 0.75
5 83340 מבוא לאופטיקה מודרנית ואלקטרו-אופטיקה פרופ' זלבסקי זאב 3 1 - 4 4 2
5 83201 מבוא לביולוגיה למהנדסים גב' פלן רעות 3 1 - 4 4 2
    סה"כ שנה ג' סמסטר א' (5)   17 10 3 30 28.5 14.25
4 83243 מעבדה ביסודות התקני מוליכים למחצה (לא יינתן בתשפ"ד) פרופ' נווה דורון - - 3 3 1.5 0.75
6 83325 מעבדה למעגלים אנלוגיים פרופ' שור יוסף - - 3 3 1.5 0.75
6,8 83414 מדעי נתונים ביולוגים (לא יינתן בתשפ"ד) פרופ' יערי גור 3 1 - 4 4 2
6 83661 פיזיולוגיה כמותית פרופ׳ שפי אורית 3 1 - 4 4 2
6,8 83675 נוירו-גנומיקה ד״ר שחר אלון 2 1 - 3 3 1.5
6,8 83320 עיבוד ספרתי של אותות 1 פרופ' נועם יאיר 3 1 - 4 4 2
    סה"כ שנה ג' סמסטר ב' (6)   11 4 6 21 18 9
7,8 83401 פרויקט - בביו-הנדסה ומוח (ניתן לקחת בהנחיה משותפת עם מדעי המח) - 7 - - 7 7 3.5
7 27350 נוירופיזולוגיה של מערכות  פרופ' חמוטל סלובין 4 - - 4 4 2
8 83695 רשתות נוירונים ד״ר לינדנבאום אופיר, ד״ר יערה ארז 2 1 - 3 3 1.5
8 83411 מעבדה מתקדמת בביו-הנדסה ד״ר שחר אלון - - 3 3 1.5 0.75
5,7 83679 מיפוי תפקודי של המוח ד״ר ארז יערה 3 1 - 3 3 2
5,7 83622 מבוא ללמידת מכונה פרופ' גולדברגר יעקב 2 1 - 3 3 1.5
    סה"כ שנה ד'    18 3 3 23 21.5 11.25
    סה"כ חובות כלליות   120 47 14 180 170 85

קורסי בחירה: 

יש לבחור קורסי בחירה בהיקף של  7 ש״ש, שלושה קורסים לפחות צריכים להיות מאותו אשכול

אשכול חישוביות

6,8 83321 אלגוריתמים סטטיסטיים לעיבוד אותות פרופ'  גנות שרון 3 1 - 4 4 2
7 83635 למידה מבוססת חיזוקים  ד"ר פתיה איתן 2 - - 2 2 1
7 83666 בקרה למערכות ביולוגיות  (לא יינתן בתשפ"ד) פרופ' יערי גור 2 1 - 3 3 1.5
8 83319 ביוכימיה כמותית ט.נ. 3 1 - 4 4 2
7 83882 מבוא ללמידה עמוקה פרופ' גולדברגר יעקב 2 1 - 3 3 1.5
7,8 ט.נ. כריית מידע רפואי  ט.נ. 2 0 - 2 2 1
6,8 83676 כריית מידע וייצוג מידע ד"ר זינגר גונן 2 0 - 2 2 1
6,8 83819 למידה בלתי מונחית ד"ר לינדנבאום אופיר 2 0 - 2 2 1
8 83670 חישוב ביולוגי פרופ' קוגלר הלל 2 1 - 3 3 1.5
8 83629 עיבוד ספרתי של תמונות ד"ר פתיה איתן 2 1 - 3 3 1.5
6,8 83223 תכנות מונחה עצמים (הפך לבחירה) מר שפיר חיים 2 2 - 4 4 2
8 83876 מערכות תומכות החלטה מתמונות רפואיות ד"ר רמי בן ארי 2 0 - 2 2 1
7 83624 עיבוד ספרתי של אותות 2 פרופ'  גנות שרון 3 1 - 4 4 2
5,7 83665 ביולוגיה חישובית - ביואינפורמטיקה פרופ' קליסקי תומר 2 1 - 3 3 1.5

אשכול נוירוביולוגיה ודימות

8 27463 הפרעות ומחלות עצביות פרופ' זאב (אד) שטרן 2 - - 2 2 1
7 27427 פסיכוביולוגיה ד"ר איתי הורביץ 2 - - 2 2 1
8 27218 מבוא למוח ושפה פרופ' מיכל בן-שחר 4 - - 4 4 2
8 27346 פסיכולוגיה קוגנטיבית ד"ר אילנה ציון-גולומביק 2 - - 2 2 1
7 27312 נוירואנטומיה ד"ר דנה כהן 2 - - 2 2 1
7 83668 דימות רפואי ד"ר דניאלי עמוס 3 1 - 4 4 2
8 83667 יסודות אופטיקה ביו-רפואית ד"ר דניאלי עמוס 2 1 - 3 3 1.5

אשכול נוירוטכנולוגיה

7 83660 ביו- סנסורים + Bio-chips פרופ' פופובצר רחלה 2 1 - 3 3 1.5
6,8 83416 אלקטרופיזיולוגיה כמותית וממשק מוח מחשב (לא יינתן בתשפ"ד) ד״ר ארז יערה 2 1 - 3 3 1.5
6 ט.נ. נוירוטכנולוגיה ט.נ. 2 - - 2 2 1
7 ט.נ. מחלות עצביות - טכנולוגיות לאבחון וטיפול ט.נ. 2 - - 2 2 1
6,8 83696 מבוא לנוירופוטוניקה ד״ר אוזנה ניסן 2 1 - 3 3 1.5
7 80318 ממשק אדם מכונה פרופ׳ יוסי מנדל 2 - - 2 2 1
8 83969 נושאים מתקדמים בשיקום והנדסת רקמות פרופ׳ שפי אורית 2 - - 2 2 1
מס' ש״ש המינימלי הנדרש הינו 92 ש״ש. מספר זה לא כולל קורסי יסוד ביהדות ואנגלית, על הסטודנט למלא אחר חובות אלה כמפורט בתקנון האוניברסיטה. המינימום חושב לפי קורסי בחירה בשווי 7 ש"ש  194 ש"ס   92 נ"ז שנתיות (ש"ש)
 • הפקולטה שומרת לעצמה את האפשרות לבצע שינויים בתכנית הלימודים ולעדכנה בהתאם.
 • כל סטודנט חייב ללמוד קורסי בחירה בהיקף של 7 ש״ש. על שלושה קורסים לפחות להיות מאותו אשכול (חישוביות/נוירוביולוגיה ודימות/נוירוטכנולוגיה) 
 • סדנת העשרה "תוכנת מטלב ושימושיה" (83-003) ללא נ.ז. והיא פתוחה לרישום עבור סטודנטים בשנת לימודיהם השנייה או השלישית.
 • חלק מקורסי הבחירה עשויים להיפתח אחת לשנתיים.
 • סטודנט שימשיך את לימודיו במסלול תואר שני ישיר בהנדסת חשמל, ילמד קורס בחירה אחד פחות. 

 

תכנית הלימודים מתייחסת לשנת הלימודים הרלוונטית

בכל מקרה של חוסר התאמה בין אתר זה לאתר אינ-בר (רישום אינטרנטי לקורסים)

אתר האינ-בר הוא העדכני והקובע.

תשפ"ג

תשפ"ב

תשפ"א