תוכנית לימודים לשנת תשפ"ג - תואר שני בהנדסת חשמל התמחות במחשבים

סמס מס' קורס שם הקורס שם מרצה הערות ה ת מ שעות סמס נ"ז סמס נ"ז שנתי

קורסי חובה        

שנתי

83810

קולקויום

פרופ' רחלה פופבצר

רישום רק בשנה שבה מסיימים את המטלה

1

 

 

1

1

1

שנתי

833000

תיזה

מנחה

 

 

 

 

 

8

8

שנתי

83801

פרוייקט- למי שבמסלול ללא תיזה ובחר לעשות פרוייקט

מנחה

 

 

 

 

 

4

4

קורסי יסוד- יש לבחור לפחות 2 קורסים - מינימום 2 נ"ז שנתי        

1 83620* תורת האינפורמציה פרופ' ענליה סומך ברוך   2 1   3 3 1.5
1 83803 אנליזה פונקציונלית ד"ר פלורנטין דן   3 1   4 4 2
2 83879 אופטימיזציה   ד"ר תום טירר   3     3 3 1.5
2 83867 שיטות הסברותיות באלגוריתמים-לא יתקיים בתשפ"ג ד"ר גלס רן   2 1   3 3 1.5

קורסי תשתית ותוכן - מינימום 8 נ"ז שנתי לא ניתן לבחור קורס שנלמד במסגרת התואר הראשון      

1 83356* מבוא לתורת הצפינה פרופ' קרן אסנת   3 1   4 4 2
1 83453* חישוב מבוזר     2 1   3 3 1.5
2 *83454 רשתות מחשבים ואינטרנט 2 -לא יתקיים בתשפ"ג פרופ' רביץ דרור   2 1   3 3 1.5
1 83456* תכנון וניתוח אלגוריתמים     2 1   3 3 1.5
1 83457* שיטות תכנון חומרה בטוחה-לא יתקיים בתשפ"ג     2     2 2 1
1 83458* מבוא לקריפטוגרפיה פרופ' חזאי כרמית   2 1   3 3 1.5
1 83606* אמינות של מערכות חומרה ד"ר ויצמן יואב   3     3 3 1.5
1 83612* מעגלי ומערכות VLSI דיגיטליים פרופ' תימן אדם   3 1   4 4 2
1 83625* התקפות על מערכות חומרה - לא יתקיים בתשפ"ג     2   2 4 4 1.5
2 83633* עיבוד דיגיטאלי של גאומטריה 2 פרופ' וובר אופיר   2 1 1 4 4 1.75
2 *83641 אופטימיזציה והבנה של צורות - לא יתקיים בתשפ"ג     2 1   3 3 1.5
1 83643* תיאוריה של למידת מכונה ד"ר שפט אור   2 1   3 3 1.5
1 83650* מבוא לחישוב בטוח- לא יתקיים בתשפ"ג   אם לא נלקח ברובד קורסי תשתית ותוכן 2     2 2 1
2 83652* תורת הגרפים ושימושיה פרופ' וימר שמואל   2 1   3 3 1.5
2 83653* אריתמטיקה למחשב פרופ' קרן אסנת   2 1   3 3 1.5
1 83654* גרפיקה ממוחשבת- לא יתקיים בתשפ"ג     2 1 1 3 3 1.75
2 83655* גאומטריה חישובית ויישומה ברובוטיקה- לא יתקיים בתשפ"ג פרופ' רביץ דרור   2 1   3 3 1.5
2 83656* עיבוד דיגיטאלי של גאומטריה פרופ' וובר אופיר   2 1 1 4 4 1.75
2 83657* חישוב בטוח- לא יתקיים בתשפ"ג פרופ' חזאי כרמית   2     2 2 1
2 *83658 יסודות הקריפטוגרפיה פרופ' חזאי כרמית   2     2 2 1
1 *83659 קידוד למערכות מחשב פרופ' קרן אסנת   2 1   3 3 1.5
2 *83670 חישוב ביולוגי פרופ' קוגלר הלל   2 1   3 3 1.5
2 83674* למידת מכונה קוונטית ד"ר מכמל עדי   2 1   3 3 1.5
2 83677* תכנות מתקדם ד"ר חלסצ'י אליהו   2 1   3 3 1.5
1 83681* חומרה מכילה מטסטביליות ד"ר מדינה מוטי   2 1   3 3 1.5
2 83682* מבוא לחומרה בטוחה מורחב ד"ר לוי איתמר   3 1   4 4 2
2 83683* נושאים מתקדמים באבטחת חומרה ד"ר לוי איתמר   2     2 2 1
2 83684* אינפורמציה קוונטית מתקדמת ד"ר מכמל עדי   2 1   3 3 1.5
1 83685* פרוטוקולים קריפטוגרפיים ואבטחת תקשורת ד"ר וייס מור   2 1   3 3 1.5
1 83687* מערכות הוכחה קריפטוגרפיות ד"ר וייס מור   2     2 2 1
1 83688* תכנון חומרה בגישה אלגוריתמית ד"ר מדינה מוטי   2 1   3 3 1.5
2 83689* ארכיטקטורות מחשבים מתקדמות ד"ר יביץ לאוניד   2 1   3 3 1.5
1 *83691 אימות פורמלי וסינטזה פרופ' קוגלר הלל   2 1   3 3 1.5
2 83692* סוגיות ברשתות חברתיות פרופ' לוטקר צבי   2 1   3 3 1.5
2 83693* כלים משמרי פרטיות לניתוח נתונים-לא מתקיים בתשפ"ג ד"ר שפט אור   2     2 2 1
1 83807 חישוב קוונטי ד"ר כהן אלי   3 1   4 4 2
1 83841 למידת מכונה סטטיסטית- לא יתקיים בתשפ"ג פרופ' גולדברגר יעקב   2     2 2 1
1 83853 שיטות ספקטרליות לVLSI-לא יתקיים בתשפ"ג פרופ' קרן אסנת   2 1   3 3 1.5
שנתי 83860 סמינר בהנדסת מחשבים- לא יתקיים בתשפ"ג ד"ר וייס מור   2     2   -
1 83868 אלגוריתמים מקוונים - לא יתקיים בתשפ"ג פרופ' רביץ דרור   2     2 2 1
1 83869 מערכות סייבר פיזיקליות פרופ' קוגלר הלל   2 1   3 3 1.5
2 83870 נושאים מתקדמים בקידוד לפרוטוקולי תקשורת - לא יתקיים בתשפ"ג ד"ר גלס רן   2 1   3 3 1.5
1 83882 למידה עמוקה פרופ' גולדברגר יעקב   2 1   3 3 1.5
2 83908 נושאים מתקדמים בפרטיות דיפרנציאלית ד"ר שפט אור   2     2 2 1
  הערה: סטודנט שבמהלך התואר הראשון למד קורסים מהטבלה לעיל בהיקף של 8 ש״ש ומעלה, יוכל לבקש  להפחית את היקף הקורסים הנדרש מרובד קורסי התשתית והתוכן ל-4 ש״ש בלבד (באישור המנחה). ההחלטה בסמכותו של יו״ר הוועדה הפקולטאית ללימודים מתקדמים. באם בקשה זו תאושר, הסטודנט ישלים קורסים בהיקף 4 ש״ש מתוך רובד קורסי ההרחבה.       

קורסי הרחבה        

1 83356* מבוא לתורת הצפינה פרופ' קרן אסנת אם לא נלקח ברובד קורסי תשתית ותוכן 3 1   4 4 2
2 83412* גנומיקה וביולוגיה מולקולרית פרופ' קליסקי תומר   2 1   3 3 1.5
2 83414* מדעי נתונים ביולוגים  פרופ' גור יערי   3 1   4 4 2
2 83420* ניתוח סטטיסטי של מידע פרופ' לשם אמיר   3 1   4 4 2
1 83453* חישוב מבוזר   אם לא נלקח ברובד קורסי תשתית ותוכן 2 1   3 3 1.5
2 *83454 רשתות מחשבים ואינטרנט 2 -לא יתקיים בתשפ"ג פרופ' רביץ דרור אם לא נלקח ברובד קורסי תשתית ותוכן 2 1   3 3 1.5
1 83456* תכנון וניתוח אלגוריתמים   אם לא נלקח ברובד קורסי תשתית ותוכן 2 1   3 3 1.5
1 83457* שיטות תכנון חומרה בטוחה- לא יתקיים בתשפ"ג   אם לא נלקח ברובד קורסי תשתית ותוכן 2     2 2 1
1 83458* מבוא לקריפטוגרפיה פרופ' חזאי כרמית אם לא נלקח ברובד קורסי תשתית ותוכן 2 1   3 3 1.5
2 83600* אלגברה לינארית נומרית איתן פתיה   2     2 2 1
1 83606* אמינות של מערכות חומרה ד"ר ויצמן יואב אם לא נלקח ברובד קורסי תשתית ותוכן 3     3 3 1.5
1 83608* מעגלים אנלוגיים דלי-הספק פרופ' שור יוסי   2 1   3 3 1.5
1 83609* טכנולוגיות מבוססות גרפן ומל"מ דו מימדיים פרופ' נווה דורון   2 1   3 3 1.5
2 83611* מעגלים משולבים אנלוגיים פרופ' שור יוסי   2 1   3 3 1.5
1 83612* מעגלי ומערכות VLSI דיגיטליים פרופ' תימן אדם אם לא נלקח ברובד קורסי תשתית ותוכן 3 1   4 4 2
2 83615* התקני ננו-אלקטרוניקה מתקדמים- לא מתקיים בתשפ"ג פרופ' נווה דורון   3     3 3 1.5
1 *83618 תקשורת ספרתית 2 פרופ' ברגל יצחק   3 1   4 4 2
1 83620* תורת האינפורמציה פרופ' ענליה סומך ברוך   2 1   3 3 1.5
1 *83621 תכנון מתקדם של מעגלים אנלוגיים בתהליכים דיגיטליים-לא יתקיים בתשפ"ג פרופ' שור יוסי   2 1   3 3 1.5
1 83623* מודלים וניתוח מתמטי של רשתות פרופ' לשם אמיר   2     2 2 1
1 *83624 עיבוד ספרתי של אותות 2 פרופ' גנות שרון   3 1   4 4 2
1 83625* התקפות על מערכות חומרה - לא יתקיים בתשפ"ג   אם לא נלקח ברובד קורסי תשתית ותוכן 2   2 4 4 1.5
2 *83626 מבוא לקידוד תקשורת ספרתית פרופ' ברוס שרגא   2 1   3 3 1.5
2 *83629 עיבוד ספרתי של תמונות  פרופ' קלר יוסי   2 1   3 3 1.5
2 83633* עיבוד דיגיטאלי של גאומטריה 2 פרופ' וובר אופיר אם לא נלקח ברובד קורסי תשתית ותוכן 2 1 1 4 4 1.75
1 83635* למידה מבוססת חיזוקים ד"ר פתיה איתן   2     2 2 1
2 *83641 אופטימיזציה והבנה של צורות - לא יתקיים בתשפ"ג   אם לא נלקח ברובד קורסי תשתית ותוכן 2 1   3 3 1.5
1 83643* תיאוריה של למידת מכונה ד"ר שפט אור אם לא נלקח ברובד קורסי תשתית ותוכן 2 1   3 3 1.5
2 *83644 תרמודינמיקה ישומית - מערכות הנעה, קירור, דימות וקרינה ד"ר כהן אלי   2 1   3 3 1.5
1 *83646 גלאים אלקטרואופטיים מבוססי מל"מ ד"ר לוי תומר   2 1   3 3 1.5
2 *83647 סופר רזולוציה ומערכות דימות פרופ' זלבסקי זאב   2 1   3 3 1.5
2 *83648 נושאים מתקדמים בתקשורת אופטית פרופ' אבינועם צדוק   2 1   3 3 1.5
2 *83649 אופטואלקטרוניקה, התקנים ומערכות פרופ' פרידמן מוטי   3 1   4 4 2
1 83650* מבוא לחישוב בטוח- לא יתקיים בתשפ"ג   אם לא נלקח ברובד קורסי תשתית ותוכן 2     2 2 1
2 83652* תורת הגרפים ושימושיה פרופ' וימר שמואל אם לא נלקח ברובד קורסי תשתית ותוכן 2 1   3 3 1.5
1 83654* גרפיקה ממוחשבת- לא יתקיים בתשפ"ג   אם לא נלקח ברובד קורסי תשתית ותוכן 2 1   3 3 1.5
2 83655* גאומטריה חישובית ויישומה ברובוטיקה- לא יתקיים בתשפ"ג פרופ' רביץ דרור אם לא נלקח ברובד קורסי תשתית ותוכן 2 1   3 3 1.5
2 83656* עיבוד דיגיטאלי של גאומטריה פרופ' וובר אופיר אם לא נלקח ברובד קורסי תשתית ותוכן 2 1 1 4 4 1.75
2 83657* חישוב בטוח- לא יתקיים בתשפ"ג פרופ' חזאי כרמית אם לא נלקח ברובד קורסי תשתית ותוכן 2     2 2 1
2 *83658 יסודות הקריפטוגרפיה פרופ' חזאי כרמית אם לא נלקח ברובד קורסי תשתית ותוכן 2     2 2 1
1 *83659 קידוד למערכות מחשב פרופ' קרן אסנת אם לא נלקח ברובד קורסי תשתית ותוכן 2 1   3 3 1.5
2 83660* BIO CHIPS+ביו - סנסורים פרופ' פופבצר רחלה   2 1   3 3 1.5
1 83665* ביולוגיה חישובית- ביואינפורמטיקה פרופ' קליסקי תומר   2 1   3 3 1.5
1 83666* בקרה למערכות ביולוגיות  פרופ' יערי גור   2 1   3 3 1.5
2 *83667 יסודות אופטיקה ביו-רפואית ד"ר דניאלי עמוס   2 1   3 3 1.5
1 *83668 דימות רפואי ד"ר דניאלי עמוס   3 1   4 4 2
2 *83670 חישוב ביולוגי פרופ' קוגלר הלל אם לא נלקח ברובד קורסי תשתית ותוכן 2 1   3 3 1.5
2 *83672 עקרונות וטכנולוגיות לדיאגנוסטיקה במבחנה ד"ר דניאלי עמוס   2 1   3 3 1.5
2 83674* למידת מכונה קוונטית ד"ר מכמל עדי אם לא נלקח ברובד קורסי תשתית ותוכן 2 1   3 3 1.5
2 83675* נוירו-גנומיקה ד"ר אלון שחר   2 1   3 3 1.5
2 83676* כריית מידע וייצוג מידע ד"ר זינגר גונן   2 1   3 3 1.5
2 83677* תכנות מתקדם ד"ר חלסצ'י אליהו אם לא נלקח ברובד קורסי תשתית ותוכן 2 1   3 3 1.5
2 83678* ננו-פוטוניקה ד"ר דסיאטוב בוריס   2 1   3 3 1.5
1 *83691 אימות פורמלי וסינטזה פרופ' קוגלר הלל אם לא נלקח ברובד קורסי תשתית ותוכן 2 1   3 3 1.5
2 83692* סוגיות ברשתות חברתיות פרופ' לוטקר צבי אם לא נלקח ברובד קורסי תשתית ותוכן 2 1   3 3 1.5
1/2 83802 קריאה מודרכת מנחה במסלול עם תיזה  בלבד 2     2 2 1
1 83803 אנליזה פונקציונלית ד"ר פלורנטין דן אם לא נלקח ברובד קורסי היסוד 3 1   4 4 2
2 83879 אופטימיזציה   ד"ר תום טירר אם לא נלקח ברובד קורסי היסוד 3     3 3 1.5
2 83806 תהליכים אקראיים פרופ' סומך ברוך ענליה   3     3 3 1.5
1 83807 חישוב קוונטי ד"ר כהן אלי   3 1   4 4 2
1 83815 מבוא לתורת המשחקים ד"ר אילן כהן   2 1   3 3 1.5
2 83816 מודלים במסחר אלקטרוני ד"ר אילן כהן   2 1   3 3 1.5
2 83818 סוגיות אופטימיזציה סטוכסטית באסטרטגיה תפעולית-לא יתקיים בתשפ"ג ניר הלמן   3     3 3 1.5
2 83819 למידה לא מפוקחת והורדת מימד ד"ר לינדנבאום אופיר   2     2 2 1
1 83820 סמינר בנושאים מתקדמים בתקשורת- לא יתקיים בתשפ"ג פרופ' לשם אמיר   2     2 2 1
2 83821 תקשורת אלחוטית 1 ד"ר זיידל בנימין   2     2 2 1
  83822 תקשורת אלחוטית 2- לא יתקיים בתשפ"ג                
  83824 נושאים מתקדמים בתורת האינפורמציה- לא יתקיים בתשפ"ג                
1 83828 מערכות פרושות תדר פרופ' ברגל יצחק   2     2 2 1
2 83829 נושאים מתקדמים בתקשורת  פרופ' ברגל יצחק   2     2 2 1
1 83833 ערוצי תקשורת וקטוריים ד"ר זיידל בנימין   2     2 2 1
1 83841 למידת מכונה סטטיסטית- לא יתקיים בתשפ"ג פרופ' גולדברגר יעקב אם לא נלקח ברובד קורסי תשתית ותוכן 2     2 2 1
1 83843 מודלים גנרטיביים עמוקים  ד"ר פתיה איתן   2     2 2 1
1 83850 סמינר בחישוב בטוח-לא יתקיים בתשפ"ג פרופ' חזאי כרמית   2     2 2 1
1 83853 שיטות ספקטרליות לVLSI-לא יתקיים בתשפ"ג פרופ' קרן אסנת אם לא נלקח ברובד קורסי תשתית ותוכן 2 1   3 3 1.5
2 83867 שיטות הסברותיות באלגוריתמים-לא יתקיים בתשפ"ג ד"ר גלס רן   2 1   3 3 1.5
1 83868 אלגוריתמים מקוונים - לא יתקיים בתשפ"ג פרופ' רביץ דרור   2     2 2 1
1 83869 מערכות סייבר פיזיקליות פרופ' קוגלר הלל   2 1   3 3 1.5
2 83870 נושאים מתקדמים בקידוד לפרוטוקולי תקשורת - לא יתקיים בתשפ"ג ד"ר גלס רן אם לא נלקח ברובד קורסי תשתית ותוכן 2 1   3 3 1.5
2 83871 סמינר במיקור חוץ בטוח של מידע ד"ר מור וייס   2     2 2 1
2 83876 מערכות תומכות החלטה מתמונות רפואיות ד"ר בן-ארי רמי   2     2 2 1
2 83877 דימות (אופטית ו SAR) באמצעות לווינים - לא ילמד בתשפ"ג ד"ר יחזקאל ניסים   2     2 2 1
1 83878 תקשורת לווינים- לא יתקיים בתשפ"ג ד"ר יחזקאל ניסים   2     2 2 1
2 83880 סמינר נושאים מתקדמים בעיבוד אותות פרופ' לשם אמיר   2     2 2 1
2 83881 עיבוד ספרתי של אותות דיבור -לא יתקיים בתשפ"ג פרופ' גנות שרון   2     2 2 1
1 83882 למידה עמוקה פרופ' גולדברגר יעקב אם לא נלקח ברובד קורסי תשתית ותוכן 2 1   3 3 1.5
2 83883 יסודות עיבוד אות במכ"ם- לא יתקיים בתשפ"ג ד"ר פורת דנה   2     2 2 1
  83884 עיבוד אותות לתקשורת- לא יתקיים בתשפ"ג                
2 83885 נושאים מתקדמים בעיבוד מידע פרופ' יוסי קלר   2     2 2 1
2 83887 עיבוד אותות מרחבי  פרופ' גנות שרון   2     2 2 1
2 83888 ראייה ממוחשבת- לא יתקיים בתשפ"ג פרופ' קלר יוסף   2     2 2 1
1 83889 נושאים מתקדמים בעיבוד אותות סטטיסטי ד"ר יאיר נועם   2     2 2 1
1 83900 תורת הגילוי ד"ר יאיר נועם   2     2 2 1
2 83901 מבוא למדעי הנתונים עם פייתון ד"ר אלוש עמרי   2 1 1 4 4 2
1 83905 סמינר בנושאים מתקדמים בלמידת מכונה ועיבוד מידע פרופ' קלר יוסף   2     2 2 1
1 83906 הפרדה עיוורת של מקורות מבוססות אי תלות סטטיסטית  פרופ' גנות שרון- לא סופי   2     2 2 1
2 83907 נושאים מתקדמים בלמידה עמוקה- לא יתקיים בתשפ"ג פרופ' גולדברגר יעקב   2     2 2 1
2 83908 נושאים מתקדמים בפרטיות דיפרנציאלית ד"ר שפט אור אם לא נלקח ברובד קורסי תשתית ותוכן 2     2 2 1
שנתי 83910 סמינר מתקדם באופטיקה ד"ר דסיאטוב בוריס   2     1 1 1
2 83911 עיבוד תמונה אופטי פרופ' זלבסקי זאב   3     3 3 1.5
1 83912 פוטוניקה בסיליקון פרופ' צדוק אבי   2 1   3 3 1.5
2 83915 אופטיקה לא לינארית פרופ' צדוק אבינועם   3 1   4 4 2
1 83916 אופטיקה סטטיסטית-לא יתקיים בתשפ"ג פרופ' צדוק אבינועם   2 1   3 3 1.5
2 83918 עקרונות ויישומים בפלורסנציה פרופ' פיקסלר דרור   2     2 2 1
1 83920 חישוב מקבילי בGPU ד"ר פרידמן מוטי   2 1   3 3 1.5
1 83921 אופטיקה זמנית פרופ' פרידמן מוטי   2     2 2 1
2 83922 ננו-אופטיקה ואינטרקציות אור-חומר ד"ר לוי תומר   2     1 1 1
2 83945 סמינר בנושאים מתקדמים במיקרו-אלקטרוניקה פרופ' פיש אלכס   2     2 2 1
2 83946 תכנון מעגלי VLSI  ננומטריים בהספק נמוך- לא יתקיים בתשפ"ג פרופ' פיש אלכס   2     2 2 1
1 83950 אמינות רכיבי VLSI ד"ר ויצמן יואב   2     2 2 1
2 83952 חומרה בטוחה- לא יתקיים בתשפ"ג ד"ר ויצמן יואב   2     2 2 1
2 83953 תכנון מתקדם של מעגלי ומערכות VLSI1 ד"ר תימן אדם   3     3 3 1.5
2 83954 תכנון מתקדם של מעגלי ומערכות VLSI2 -לא יתקיים בתשפ"ג ד"ר תימן אדם   3     3 3 1.5
2 83955 התקנים אופטואלקטרוניים מבוססיי מעברים בין תת-פסים  בבורות קוונטיים ד"ר אלבו אסף   2     2 2 1
1 83957 התקני ננואלקטרוניקה מתקדמים ויישומם במעגלים משולבים- לא יילמד בתשפ"ג פרופ' נווה דורון   2     2 2 1
2 83969 נושאים מתקדמים בשיקום והנדסת רקמות פרופ' שפי אורית   2     2 2 1
1 83971 הנדסת מערכות ביולוגיות-לא יתקיים בתשפ"ג פרופ' שפי אורית   2     2 2 1
1 83972 NANO-MEDICINE פרופ' פופבצר רחלה   2     2 2 1
2 83977 סמינר בביו-הנדסה פרופ' פופבצר רחלה   2     2 2 1
1 83978 פיסיקה ביולוגית של מקרו מולקולות ותאים ד"ר קליסקי תומר   2     2 2 1
2 83979 סטטיסטיקה וניתוח מידע פרופ' יערי גור   2 1   3 3 1.5
2 83982 סדרות עיתיות וחיזוי- לא יתקיים בתשפ"ג ד"ר זינגר גונן   2 1   3 3 1.5
2 83983 מידול וכריית תהליכים ד"ר כהן איציק   2 1   3 3 1.5
2 83984 סמינר באלגוריתמים מקורבים לבעיות אופטימיזציה דינמית ד"ר ניר הלמן   2     2 2 1
 

במסגרת רובד קורסי ההרחבה ניתן לבחור כל קורס מתקדם הניתן בפקולטה להנדסה, מתוך רשימת הקורסים המתקדמים המתעדכנת מעת לעת, לרבות כלל קורסי היסוד, התשתית והתוכן. כמו כן ניתן לבחור כל קורס מתקדם או רמה מקבילה מהרשימה. לא ניתן לקחת קורס שנלמד בתואר ראשון. באישור המנחה      

*תוכנית הלימודים מחשבים תשפ"ג

*תוכנית הלימודים מחשבים תשפ"ב