תכניות לימודים - הנדסת תוכנה

הנדסת תוכנה (83108) - תשפ"ד

סמס' מס' קורס שם הקורס   ה ת מ שעות סמס נ"ז סמס נק"ז שנתי (ש"ש)
1 83014  אלגברה לינארית 1 פרופ' מגרל מיכאל 4 2 0 6 6 3
1 88132 חשבון אינפיניטסימלי 1 ד"ר ארז שיינר (מת') 4 2 0 6 6 3
1 83108  קומבינטוריקה  ד"ר אור שפט  2 1 0 3 3 1.5
1 89110 מבוא למדמ"ח  פרופ' נועה אגמון (מדמ"ח) 3 2 0 5 5 2.5
2 83537 אשנב להנדסת תוכנה פרופ' הלל קוגלר 2 0 0 2 0 0
2 83013  אלגברה לינארית 2 ד"ר ארז שיינר (מת') 4 2 0 6 6 3
2 88133 חשבון אינפיניטסימלי 2 פרופ' בועז צבאן  (מתמ') 4 2 0 6 6 3
2 89120 מבני נתונים פרופ' שמואל קליין (מדמ"ח) 2 2 0 4 4 3
2 83109 תורת הקבוצות ולוגיקה  ד"ר מור וייס 2 1 0 3 3 1.5
2 89111 תכנות מונחה עצמים 1.0 ד"ר יעל אמסטרדמר (מדמ"ח) 2 2 0 4 4 2
2 83140 מערכות לוגיות ספרתיות פרופ' אופיר וובר 3 1 0 4 4 2
    סה"כ שנה א (סמסטר 1+2)         51 47 24.5
3 83531 יסודות הנדסת תכנה 1.0 פרופ' הלל קוגלר 3 1 0 4 4 2
3 89200 לוגיקה מתמטית פרופ' דורון פלד (מדמ"ח) 2 1 0 3 3 1.5
3 83216 מבוא להסתברות  ד"ר גונן זינגר 3 1 0 4 4 2
3 89123 מודלים חישוביים פרופ' יהונתן אומן (מדמ"ח) 2 2 0 4 4 2
3 89220 אלגוריתמים 1 ד"ר צבי קופלוביץ (מדמ"ח) 2 2 0 4 4 2
3 83253 תכן לוגי ד"ר איתמר לוי 2 1 0 3 3 1.5
3 89210 תכנות מתקדם 1 ד"ר מנחם ליבוביץ' (מדמ"ח) 2 1 0 3 3 1.5
3 89214 מבנים אלגבריים 1 ד"ר ארז שיינר  2 2 0 4 4 2
4 89231 מערכות הפעלה פרופ' דוד סרנה (מדמ"ח) 3 2 0 5 5 2.5
4 83504 מבוא לסטטיסטיקה  פרופ' איציק כהן 3 1 0 4 4 2
4 83255 מיקרו מעבדים ושפת אסמבלר פרופ'  רן גלס 2 1 0 3 3 1.5
4 83301 מבנה מחשבים ספרתיים פרופ' שמואל וימר 3 1 0 4 4 2
4 89211 תכנות מתקדם 2 ד"ר מנחם ליבוביץ' (מדמ"ח) 2 1 0 3 3 1.5
4 83533 סדנה ליישום פרוייקט הנדסת תכנה 1.0 פרופ' אמנון מייזלס 3 2 0 5 5 2.5
4 89226 חישוביות וסיבוכיות פרופ' טלי קאופמן (מדמ"ח) 3 2 0 5 5 2.5
    סה"כ שנה ב (סמסטר 3+4)         58 58 29
5 83455 רשתות מחשבים ואינטרנט ד"ר גיא לשם (מורה מן החוץ) 3 2 0 5 5 2.5
5 83317 מעבדה למערכות משובצות מחשב פרופ'  רן גלס 0 0 3 3 3 0.75
5 89581 מערכות מסדי נתונים ד"ר טטיאנה פלוטקין (מדמ"ח) 2 1 0 3 3 1.5
5 89531 שפות תכנות ד"ר יוני זוהר 3 2 0 5 5 2.5
5 83691 אימות פורמלי וסינתזה פרופ' הלל קוגלר 2 1 0 3 3 1.5
5 89312 תכנות בסביבה מרובת מעבדים ד"ר אריאל רוט (מדמ"ח) 2 1 0 3 3 1.5
5 89322 אלגוריתמים 2 פרופ' אמיר עמיהוד (מדמ"ח) 2 2 0 4 4 2
6 89509 תכנות בטוח ואבטחת תקשוב (סייבר) פרופ' בנימין פנקס (מדמ"ח) 2 2 0 4 4 2
6 83256 תיאוריה של מערכות ספרתיות פרופ' אסנת קרן 3 1 0 4 4 2
6 89575 שיטות אימות לתוכנה פרופ' דורון פלד (מדמ"ח) 2 1 0 3 3 1.5
6 83538 פרויקט התנסות בהנדסת תוכנה  פרופ' רן גלס 0 0 4 4 4 1
6 83680 תורת הקומפילציה ד"ר אריאל רוט (מדמ"ח) 2 1 0 3 3 1.5
6 83534 מעבדה ברשתות מחשבים פרופ' דרור רביץ 0 0 4 4 4 1
    סה"כ שנה ג (סמסטר 5+6)         48 48 21.25
7 83539 נושאים מתקדמים בהנדסת תוכנה פרופ' הלל קוגלר 2 1 0 3 3 1.5
7,8 83401 פרוייקט בהנדסת תוכנה 1.0 פרופ' אמנון מייזלס 0 0 8 8 8 2
    סה"כ שנה ד (סמסטר 7+8)         11 11 3.5
    סה"כ חובות משותפים שנים א-ד         168 164 78.25
   

אפיק : שפות, מודלים וכלים בתוכנה

             
    קורסי בחירה:              
  89546 הסקה אוטומטית ושימושיה ד"ר יוני זוהר (מדמ"ח) 2 0 0 2 2 1
  83540 שיטות בדיקת תוכנה פרופ' צבי לוטקר 2 0 0 2 2 1
  83541 שפות אפיון לתוכנה מר שפיר חיים 2 0 0 2 2 1
  83543 תכנון אלגוריתמים בשפת תכנות פונקציונאלית ד"ר  בנשק-דוקוב אלישבע 2 1 0 3 3 1.5
  894771 אימות של מערכות המשלבות למידת מכונה פרופ' דורון פלד (מדמ"ח) 2 0 0 2 2 1
  83544 אימות מערכות למידה עמוקה פרופ' הלל קוגלר 2 1 0 3 3 1.5
  83545 כלי תוכנה להוכחות אינטראקטיבית  פרופ' צבי לוטקר 2 1 0 3 3 1.5
  83547 ניהול פרויקטי תוכנה פרופ' איציק כהן 2 1 0 3 3 1.5
  83546 מבוא למערכות סייבר פיסיקליות פרופ' הלל קוגלר 2 1 0 3 3 1.5
   

אפיק: סייבר וחומרה

             
    קורסי ליבה:              
7 83685 פרוטוקולים קריפטוגרפיים ואבטחת תקשורת ד"ר מור וייס 2 1 0 3 3 1.5
7 83356 מבוא לתורת הצפינה פרופ' אסנת קרן 3 1 0 4 4 2
7 83682 מבוא לחומרה בטוחה מורחב ד"ר איתמר לוי 3 1 0 4 4 2
8 89550 אבטחת תקשורת מר מנחם ליבוביץ' (מדמ"ח) 2 2 0 4 4 2
    קורסי בחירה:              
7 83457 שיטות תכנון חומרה בטוחה פרופ' אסנת קרן 2 0 0 2 2 1.5
8 83657 חישוב בטוח פרופ' כרמית חזאי 2 0 0 2 2 1
8 83659 קידוד למערכות מחשב  פרופ' אסנת קרן 2 1 0 3 3 1.5
8 83658 יסודות הקריפטוגרפיה פרופ' כרמית חזאי 2 1 0 3 3 1.5
7 89656 מבוא לקריפטוגרפיה ד"ר גלעד אשרוב (מדמ"ח) 2 1 0 3 3 1.5
   

אפיק:  רשתות וחישוב מבוזר (חובה לפחות קורס ליבה אחד )

             
   

קורסי ליבה:

             
7 83453 חישוב מבוזר פרופ' רן גלס 2 1 0 3 3 1.5
8 89590 מערכות מבוזרות פרופ' דורון פלד (מדמ"ח) 2 1 0 3 3 1.5
8 89740 חישוב מבוזר פרופ' דוד פלג (מדמ"ח) 2 0 0 2 2 1
8 89715 אלגוריתמים מבוזרים ד"ר צבי קופלוביץ (מדמ"ח) 2 0 0 2 2 1
    קורסי בחירה:              
7 83450 סימולציה ושפות סימולציה ד"ר אמיר אלאלוף 3 1 0 4 4 2
7 83623 מודלים וניתוח מתמטי של רשתות פרופ' אמיר לשם 2 0 0 2 2 1
8 89550 אבטחת תקשורת מר מנחם ליבוביץ' (מדמ"ח) 2 2 0 4 4 2
8 83454 תכן רשתות (רשתות מחשבים ואינטרנט 2) פרופ' דרור רביץ 2 1 0 3 3 1.5
8 83692 סוגיות ברשתות חברתיות פרופ' צבי לוטקר 2 0 0 2 2 1
   

אפיק:גרפיקה ועיבוד תמונה (חובה לפחות קורס ליבה אחד )

             
    קורסי ליבה:              

7

83654

גרפיקה ממוחשבת

פרופ׳ וובר אופיר

3

2

0

5

5

2.5

7

89560

עיבוד תמונה

פרופ' נתן נתניהו (מדמ"ח)

2

1

0

3

3

1.5

8

83629

עיבוד ספרתי של תמונות

פרופ' יוסי קלר

2

1

0

3

3

1.5

 

 

קורסי בחירה:

 

 

 

 

 

 

 

8

83656

עיבוד דיגיטלי של גיאומטריה

פרופ׳ וובר אופיר

2

1

0

3

3

1.5

7

83633

עיבוד דיגיטלי של גיאומטריה 2

פרופ׳ וובר אופיר

2

1

0

3

3

1.5

7

83641

אופטימיזציה והבנה של צורות

פרופ׳ וובר אופיר

2

1

0

3

3

1.5

7

89518

גאומטריה חישובית

ד"ר אסתר עזרא (מדמ"ח)

2

0

0

2

2

1

 

 

אפיק: נתוני עתק (חובה לפחות קורס ליבה אחד )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קורסי ליבה:

 

 

 

 

 

 

 

8

83622

מבוא ללמידת מכונה

פרופ' יעקב גולדברגר

2

1

0

3

3

1.5

8

83908

ניתוח מידע משמר פרטיות

ד"ר אור שפט

2

1

0

3

3

1.5

8

83676

כריית מידע וייצוג מידע

ד"ר גונן זינגר

2

1

0

3

3

1.5

7

89542

ניהול נתוני עתק ברשת

ד"ר יעל אמסטרדמר (מדמ"ח)

2

1

0

3

3

1.5

 

 

קורסי בחירה:

 

 

 

 

 

 

 

7

83643

תיאוריה של למידת מכונה

ד"ר אור שפט

2

1

0

3

3

1.5

8

83414

מדעי נתונים ביולוגיים

פרופ' גור יערי

2

1

0

3

3

1.5

7 83555 חישוב מקבילי בענן פרופ' אמנון מייזלס 2 1 0 3 3 1.5
7 83535 נושאים מתקדמים בבסיסי נתונים טטיאנה פלוטקין (מדמ"ח) 2 1 0 3 3 1.5
7 89687 שיטות למידה עמוקה לטקסטים ורצפים פרופ' יואב גולדברג (מדמ"ח) 2 1 0 3 3 1.5
7 83882 למידה עמוקה פרופ' יעקב גולדברגר 2 1 1 4 4 2
   

אפיק: סוכנים ובינה מלאכותית  (חובה לפחות קורס ליבה אחד )

             
    קורסי ליבה:              
7 89570 בינה מלאכותית ד"ר רם משולם (מדמ"ח) 2 1 0 3 3 1.5
8 83622 מבוא ללמידת מכונה פרופ' יעקב גולדברגר 2 1 0 3 3 1.5
7 83643 תיאוריה של למידת מכונה ד"ר אור שפט 2 1 0 3 3 1.5
    קורסי בחירה:              
7 89685 מבוא לרובוטיקה פרופ' נועה אגמון (מדמ"ח) 2 1 0 3 3 1.5
7 89674 מבוא למערכות תבוניות פרופ' גל קמינקא (מדמ"ח) 2 1 0 3 3 1.5
8 89617 מבוא לתורת המשחקים פרופ' אבינתן חסידים (מדמ"ח) 2 1 0 3 3 1.5
8 83692 סוגיות ברשתות חברתיות פרופ' צבי לוטקר 2 0 0 2 2 1
7 83536 מבוא לאילוצים מבוזרים פרופ' אמנון מייזלס 3 1 0 4 4 2
8 89687 שיטות דיפ-לרנינג לטקסטים ורצפים פרופ' יואב גולדברג (מדמ"ח) 2 1 0 3 3 1.5
8 89950 נושאים מתקדמים בבינה מלאכותית פרופ' שרית קראוס (מדמ"ח) 2 1 0 3 3 1.5
8 89680 עיבוד שפות טבעיות גולדברג יואב, דגן עידו, צרפתי רעות (מדמ"ח) 2 1 0 3 3 1.5
   

אפיק: תיאוריה ואלגוריתמים (חובה לפחות קורס ליבה אחד )

             
    קורסי ליבה:              
7 89225 סיבוכיות פרופ' אלי פורת (מדמ"ח) 2 1 0 3 3 1.5
8 83652 תורת הגרפים ושימושיה פרופ' שמואל וימר 2 1 0 3 3 1.5
8 83532 מודלים סטוכסטיים בחקר ביצועים   פרופ' טל אבינדב (מח' לניהול) 3 1 0 4 4 2
    קורסי בחירה:              
8 89526 אלגוריתמים דינאמיים פרופ' ליעם רודיטי (מדמ"ח) 2 1 0 3 3 1.5
7 83453 חישוב מבוזר פרופ' רן גלס 2 1 0 3 3 1.5
7 89715 אלגוריתמים מבוזרים ד"ר צבי קופלוביץ (מדמ"ח) 2 0 0 2 2 1
8 89740 חישוב מבוזר פרופ' דוד פלג (מדמ"ח) 2 0 0 2 2 1
8 83655 גאומטריה חישובית ויישומה ברובוטיקה פרופ' דרור רביץ 2 1 0 3 3 1.5
7 89518 גאומטריה חישובית ד"ר אסתר עזרא (מדמ"ח) 2 0 0 2 2 1
8 83214 כלים לאנליזה נומרית פרופ' צבי לוטקר 2 2 0 4 4 2
8 83670 חישוב ביולוגי פרופ' הלל קוגלר 2 1 0 3 3 1.5
7 89529 אלגוריתמים בחיפוש מידע פרופ' אמיר עמיהוד (מדמ"ח) 2 1 0 3 3 1.5
7 89745 דחיסה פרופ' שמואל קליין (מדמ"ח) 2 0 0 2 2 1
8 89536 אלגוריתמים בגרפים פרופ' ליעם רודיטי (מדמ"ח) 2 0 0 2 2 1
             
מס' נ.ז. המינימלי הנדרש בקורסים הפקולטטיביים בהנדסת תוכנה בתואר ראשון הינו 93.25 נק"ז (ש"ש) לא כולל קורסי יסוד ביהדות, קורס כללי ואנגלית. על הסטודנט למלא אחר חובות אלה כמפורט בתקנון האוניברסיטה. נ״ז חושב ע״י קורסי החובה  78.25 + 15 נק"ז בממוצע ל-3אפיקי ידע  198 שעות סמס   93.25 נק"ז שנתי (ש"ש)
 • הפקולטה שומרת לעצמה את האפשרות לבצע שינויים בתכנית הלימודים ולעדכנה בהתאם.
 • על כל סטודנט להתמחות במגמה אחת מתוך 4 מגמות . בכל מגמה מופיעים 2 אפיקי ידע + אפיק הידע "שפות, מודלים וכלים בתוכנה", סך הכל 3 אפיקי ידע.
 • המגמות המוצעות הן:
מגמת "אבטחת המרחב המקוון":  סייבר וחומרה,תאוריה ואלגוריתמים, שפות מודלים וכלים בתוכנה.
מגמת "תשתיות תאורטיות למערכות": סוכנים ובינה מלאכותית, תאוריה ואלגוריתמים,  שפות מודלים וכלים בתוכנה.
מגמת "עיבוד נתונים ולמידה": גרפיקה ועיבוד תמונה, סוכנים ובינה מלאכותית, שפות מודלים וכלים בתוכנה.
מגמת "רשתות ונתוני עתק": רשתות וחישוב מבוזר, נתוני עתק, שפות מודלים וכלים בתוכנה.
 • חלק מקורסי הבחירה עשויים להיפתח אחת לשנתיים.