תכניות לימודים- מסלול הנדסת חשמל ומתמטיקה

חשמל משולב מתמטיקה (83190) - תשפ"ד

סמס מס' קורס שם הקורס ה ת מ שעות סמס נ"ז סמס נ"ז שנתי (ש"ש)
1 83102 פיזיקה 1 4 2 - 6 6 3
1 83112 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 4 2 - 6 6 3
1 83120 מבוא להנדסת תוכנה ומחשבים 2 2 - 4 4 2
1 83002 אשנב להנדסה 2 - - 2 0 0
1 88112 אלגברה לינארית 4 2 - 6 6 3
1 88195 מתמטיקה בדידה 4 2 - 6 6 3
    סה"כ שנה א' סמסטר 1 20 10 0 30 28 14
2 83103 פיזיקה 2 4 2 - 6 6 3
2 83114 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 4 2 - 6 6 3
2 83115 משוואות דיפרנציאליות רגילות 2 1 - 3 3 1.5
2 83119 מבני נתונים ואלגוריתמים 1 3 1 - 4 4 2
2 83140 מערכות לוגיות ספרתיות  3 1 - 4 4 2
2 83002 אשנב להנדסה 2 - - 2 0 0
2 83011 תכנות פייתון 2 1 - 3 3 1.5
2 88113 אלגברה לינארית 2 4 2 - 6 6 3
    סה"כ שנה א' סמסטר 2 24 10 0 34 32 16
                 
3 83206 מערכות לינאריות 3 1 - 4 4 2
3 83210 אנליזה הרמונית 2 1 - 3 3 1.5
3 83215 משוואות דיפרנציאליות חלקיות 2 1 - 3 3 1.5
3 83237 מבוא להנדסת חשמל 3 1 - 4 4 2
3 83253 תכן לוגי 2 1 - 4 3 1.5
    סה"כ שנה ב' סמסטר 3 12 5 0 18 17 8.5
4 83203 מבוא למעגלים 2 1 2 5 5 2
4 83204 מכניקה קוונטית שימושית 3 1 - 4 4 2
4 83207 שדות אלקטרומגנטיים 3 1 - 4 4 2
4 83244 יסודות התקני מוליכים למחצה 3 1 - 4 4 2
4 83245 אותות ומערכות 3 1 - 4 4 2
4 88231 פונקציות מורכבות 1 3 2 - 5 5 2.5
4 88151 שימושי מחשב במתמטיקה 2 1 - 3 3 1.5
4 88165 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה 4 2 - 6 6 3
    סה"כ שנה ב' סמסטר 4 23 10 2 35 35 17
                 
5 83302 אותות אקראיים ורעש 3 2 - 5 5 2.5
5 83303 אלקטרוניקה לינארית 3 2 - 5 5 2.5
5 83308 מעגלים אלקטרוניים ספרתיים 3 2 - 5 5 2.5
5 83315 מעבדה למעגלים אלקטרוניים ספרתיים - - 3 3 1.5 0.75
5 83340 מבוא לאופטיקה מודרנית ואלקטרו-אופטיקה 3 1 - 4 4 2
5 88376 שיטות נומריות  (קורס חלופי 83214 כלים לאנליזה נומרית) 2 2 - 4 4 2
5 88211 אלגברה מופשטת 1 3 2 - 5 5 2.5
    סה"כ שנה ג' סמסטר 5 17 11 3 31 29.5 14.75
6 83223 תכנות מונחה עצמים 2 2 - 4 4 2
6 83243 מעבדה ביסודות התקני מוליכים למחצה (לא יינתן בתשפ"ד) - - 3 3 1.5 0.75
6 83246 מבוא לבקרה  3 1 - 4 4 2
6 83325 מעבדה למעגלים אנלוגיים - - 3 3 1.5 0.75
6 88201 גיאומטריה אנליטית ודיפרנציאלית 3 2 - 5 5 2.5
6 88222 טופולוגיה 3 2 - 5 5 2.5
    סה"כ שנה ג' סמסטר 6 11 7 6 24 21 10.5
                 
7,8 83401 פרויקט 7 - - 7 7 3.5
7 88341 אנליזה מודרנית 3 2 - 5 5 2.5
    סה"כ שנה ד' 10 2 0 12 12 6
    סה"כ חובות כלליות 117 55 11 184 174.5 86.75
                 

  מסלול אלקטרו-אופטיקה (אא)      

    קורסי חובה:             
6 83649 אופטו-אלקטרוניקה, התקנים ומערכות 3 1 - 4 4 2
6 83440 מבוא ללייזרים 3 1 - 4 4 2
7 83306 קוי תמסורת ומערכות מיקרוגלים 3 1 - 4 4 2
7 83445 מעבדה מתקדמת באלקטרואופטיקה - - 3 3 1.5 0.75
7 83466 תקשורת אופטית 3 1 - 4 4 2
    סה"כ 12 4 3 19 17.5 8.75
    קורסי בחירה:            
7 83316 פיסיקה של מוליכים למחצה (לא יינתן בתשפ"ד) 2 1 - 3 3 1.5
6,8 83644 תרמודינמיקה ישומית - מערכת הנעה, קירור, דימות וקרינה 2 1 - 3 3 1.5
7 83646 גלאים אלקטרואופטיים מבוססי מל"מ 2 1 - 3 3 1.5
8 83647 סופר רזולוציה ומערכות דימות 2 1 - 3 3 1.5
8 83648 נושאים מתקדמים בתקשורת אופטית (EN) 2 1 - 3 3 1.5
8 83678 ננו-פוטוניקה 2 1 - 3 3 1.5
                 

  מסלול ביו-הנדסה (בה)      

    קורסי חובה:            
5 83201 מבוא לביולוגיה למהנדסים 3 1 - 4 4 2
6 83675 נוירו גנומיקה (הפך לחובה) 2 1 - 3 3 1.5
6 83661 פיזיולוגיה כמותית  3 1 - 4 4 2
7 83668 דימות רפואי 3 1 - 4 4 2
8 83411 מעבדה מתקדמת בביו-הנדסה  - - 3 3 1.5 0.75
    סה"כ 11 4 3 18 16.5 8.25
    קורסי בחירה            
8 83660 ביו- סנסורים + Bio-chips 2 1 - 3 3 1.5
7 83665 ביולוגיה חישובית - ביואינפורמטיקה 2 1 - 3 3 1.5
7 83666 בקרה למערכות ביולוגיות (EN) (לא יינתן בתשפ"ד) 2 1 - 3 3 1.5
8 83667 יסודות אופטיקה ביו-רפואית 2 1 - 3 3 1.5
8 83672 עקרונות וטכנולוגיות לדיאגנוסטיקה במבחנה 2 1 - 3 3 1.5
6 83414 מדעי נתונים ביולוגים (הפך לבחירה - לא יינתן בתשפ"ד) 3 1 - 4 4 2
8 83412 גנטיקה וביולוגיה מולקולרית 2 1 - 3 3 1.5
                 

מסלול ננו-אלקטרוניקה מעגלים ו-VLSI (נ"א)       

    קורסי חובה:            
6 83311 תהליכי ייצור במיקרואלקטרוניקה  3 1 - 4 4 2
6 83313 מעגלים משולבים ספרתיים  3 1 - 4 4 2
6 83314 התקני ננו-אלקטרוניקה  3 1 - 4 4 2
7 83435 מעבדה מתקדמת בננו-אלקטרוניקה ו- vlsi - - 3 3 1.5 0.75
7 83612 מעגלי ומערכות VLSI דיגיטליים  3 1 - 4 4 2
    סה"כ 12 4 3 19 17.5 8.75
    קורסי בחירה:            
6 83611 מעגלים משולבים אנלוגיים  2 1 - 3 3 1.5
7 83608 מעגלים אנלוגיים דלי הספק (EN) (לא יינתן בתשפ"ד) 2 1 - 3 3 1.5
7 83609 טכנולוגיות מבוססות גרפן ומל"מ דו מימדיים 3 - - 3 3 1.5
7 83621 תכנון מתקדם של מעגלים אנלוגיים בתהליכים דיגיטליים (EN) (לא יינתן בתשפ"ד) 2 1 - 3 3 1.5
7 83628 התקנים וחומרים אופטואלקטרונים מבוססי מל"מ 2 1 - 3 3 1.5
6,8 83607 עקרונות של תכנון מערכות דיגיטליות 2 1 - 3 3 1.5
8 83452 שיטות תכנון מעגלים בטוחים 2 1 - 3 3 1.5
                 

מסלול עיבוד אותות (עא):      

    קורסי חובה:            
6 83320 עיבוד ספרתי של אותות 1 3 1 - 4 4 2
6 83321 אלגורתימים סטטיסטיים לעיבוד אותות 3 1 - 4 4 2
7 83425 מעבדה מתקדמת לעיבוד ספרתי של אותות  - - 3 3 1.5 0.75
7 83624 עיבוד ספרתי של אותות 2 (EN) 3 1 - 4 4 2
8 83420 ניתוח סטטיסטי של מידע 3 1 - 4 4 2
    סה"כ 12 4 3 19 17.5 8.75
    קורסי בחירה:            
6 83310 תקשורת ספרתית 1 3 1 - 4 4 2
8 83600 אלגברה לינארית נומרית 2 - - 2 2 1
7 83622 מבוא ללמידת מכונה 2 1 - 3 3 1.5
7 83623 מודלים וניתוח מתמטי של רשתות 2 - - 2 2 1
8 83629 עיבוד ספרתי של תמונות 2 1 - 3 3 1.5
6 83224 מבני נתונים ואלגוריתמים 2 3 1 - 4 4 2
                 

מסלול תקשורת (תק)      

    קורסי חובה:            
5 83455 רשתות מחשבים ואינטרנט 1 3 1 - 4 4 2
6 83310 תקשורת ספרתית 1 3 1 - 4 4 2
6 83320 עיבוד ספרתי של אותות 1 3 1 - 4 4 2
7 83618 תקשורת ספרתית 2 3 1 - 4 4 2
8 83415 מעבדה מתקדמת בתקשורת - - 3 3 1.5 0.75
    סה"כ 12 4 3 19 17.5 8.75
    קורסי בחירה:            
6 83321 אלגורתמים סטטיסטיים לעיבוד אותות 3 1 - 4 4 2
6 83410 תקשורת אנלוגית (לא יינתן בתשפ"ד) 2 1 - 3 3 1.5
7 83620 תורת האינפורמציה 2 1   3 3 1.5
7 83623 מודלים וניתוח מתמטי של רשתות 2 - - 2 2 1
8 83626 מבוא לקידוד תקשורת ספרתית (EN) (לא יינתן בתשפ"ד) 2 1 - 3 3 1.5
                 
    קורסי בחירה במתמטיקה (6 נ"ז)            
6,8 88212 אלגברה מופשטת 2  4 2 - 6 6 3
5,7 88311 אלגברה מופשטת 3  2 1 - 3 3 1.5
5,7 88202 תורת הקבוצות 3 2 - 5 5 2.5
6,8 88833 אנליזה פונקציונלית 3 - - 3 3 1.5
7 88555 תורת הגרפים  3 - - 3 3 1.5
6,8 88369 חקר ביצועים 2 1 - 3 3 1.5
6,8 88577 מבוא להצפנה 3 - - 3 3 1.5
מס' נ.ז. המינימלי הנדרש בקורסים הפקולטטיביים בהנדסת חשמל הינו 81.75, לא כולל קורסי יסוד ביהדות, קורס כללי ואנגלית. על הסטודנט למלא אחר חובות אלה כמפורט בתקנון האוניברסיטה. המינימום חושב לפי 2 מסלולים התמחות (קורסי החובה במסלול עם מספר הנקודות המינימלי מסתכמים ב-8.25 ו-8.75 נ.ז. וקורסי הבחירה לפי: 1.5*4+ 6 נ.ז במתמטיקה 245 ש"ס   115.75 נ"ז שנתיות (ש"ש)
                 
 • הפקולטה שומרת לעצמה את האפשרות לבצע שינויים בתכנית הלימודים ולעדכנה בהתאם.
 • על כל סטודנט להתמחות בשניים מחמשת המסלולים (תקשורת, עיבוד אותות, ננו- אלקטרוניקה, אלקטרו- אופטיקה וביו-הנדסה).
 • כל סטודנט חייב ללמוד 4 קורסי בחירה בהנדסה:  2 קורסי בחירה בכל אחד משני המסלולים שבחר להתמחות בהם. דהיינו, ובנוסף 6 נ"ז בקורסי בחירה מהמחלקה למתמטיקה. ניתן באישור היועץ האקדמי לבחור קורסים שאינם ברשימת הקורסים המוצעת.
 • סטודנט במסלול תקשורת שלומד גם במסלול עיבוד אותות יחויב בקורס בחירה נוסף באחד משני המסלולים הללו כיוון שקורס "עיבוד ספרתי של אותות 1" (83-320) הינו קורס חובה חופף לשני המסלולים. 
 • חלק מקורסי הבחירה עשויים להיפתח אחת לשנתיים.
 • סטודנט שימשיך את לימודיו במסלול תואר שני ישיר בהנדסת חשמל, ילמד קורס בחירה אחד פחות. 
 • סטודנט שיעזוב את המסלול  המשולב ויחליט לסיים תואר בהנדסת חשמל בלבד יחוייב בלימוד קורס בחירה חמישי מקורסי הנדסת חשמל ובהשלמת קורסי הנדסה מהתכנית בתואר המורחב (86 נ"ז)

תכנית הלימודים מתייחסת לשנת הלימודים הרלוונטית

בכל מקרה של חוסר התאמה בין אתר זה לאתר אינ-בר (רישום אינטרנטי לקורסים)

אתר האינ-בר הוא העדכני והקובע.

תשפ"ג

תשפ"ב

תשפ"א

תש"פ

תשע"ט

תשע"ח

תשע"ז

תשע"ו

תשע"ה