מימוש מערכת מקוננת לניקוי הדהוד ורעשי רקע

שלחו לחבר
שנה
2016
מבצעי הפרוייקט
  • אבינועם אסף
  • ארבל אביחי

Nested GSC structure for dereverberation & denoising

תיאור הפרויקט:

בפרויקט זה נממש אלגוריתם חדשני ומתוחכם להדעכה של הדהוד ורעש רקע לדובר יחיד. כיון שהרעש וההדהוד הם תופעות שונות, הטיפול בהם שונה אף הוא. בעיה מורכבת יותר היא טיפול בשתי התופעות בו זמנית. לכן, בפרויקט זה נממש אלגוריתם המשלב באופן ייחודי וחדשני את הטיפול בשתי הבעיות הנ"ל תוך שמירה על חישוביות נמוכה.

תכולת הפרויקט:

הבנה תאורטית של הבעיה ולמידה של כלי שיערוך יסודיים בתחום מערכי מיקרופונים (מסנן ווינר הרב ערוצי, MVDR, GSC, ריבועים פחותים ועוד), פיתוח האלגוריתם בסביבת מטלב. ביצוע ניסויים בחדר אקוסטי, אופציונלי: מימוש האלגוריתם ובחינתו בזמן אמת.

דרישות:

DSP2, DSP1, SSP1, SSP2.

מקורות:

1.1. O. Schwartz, S. Gannot, and E. A.P. Habets, “Nested Generalized Sidelobe canceller for joint Dereverberation and noise reduction,” published in the IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), Brisbane, Australia, April 2015.  
  
2. O. Schwartz, S. Gannot, and E. A.P. Habets, “Multi-microphone speech dereverberation and noise reduction using relative early transfer functions", Accepted for publication, IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing,  Oct., 2014.
http://www.eng.biu.ac.il/~gannot/articles/Multi-Microphone%20Speech%20D…