מעקב אחר דוברים נעים בסביבה רועשת ומהדהדת

שלחו לחבר
שנה
2015

Project title (English) Multiple Speaker Tracking

תיאור הפרויקט: בפרויקט זה נממש אלגוריתם חדשני למעקב אחר דוברים במקביל בסביבה רועשת ומהדהדת. אלגוריתם זה משתמש במודל של אוסף גאוסיאנים ובכלי השערוך המתקדם EM, ע"מ להוציא לפועל את המעקב. הסטודנטים יבחנו את האלגוריתם בחדר האקוסטי ויבדקו את ביצועיו.

תכולת הפרויקט: בנה תאורטית של הבעיה ולמידה של כלי שיערוך מתקדמים (MoG, EM, שיטת ניוטון, כופלי לגרנז', ועוד). פיתוח האלגוריתם בסביבת מטלב. ביצוע ניסויים בחדר אקוסטי, אופציונלי: מימוש האלגוריתם ובחינתו בזמן אמת.

דרישות: DSP2, DSP1, SSP1, SSP2.