אדפטציה של רשת ניורונים לזיהוי פונמות

שלחו לחבר
שנה
2015

 Project title (English)Neural Network adaptation for phoneme classification in noisy environment

שם המנחה: מנחים: שלומי חזן

אחראי אקדמי: פרופ' שרון גנות

תיאור הפרויקט: בפרויקט, הסטודנטים יכירו כלי מכונת למידה חדשני - רשת ניורונים. הכלי מצליח במשימות קלאסיפיקציה באופן מרשים. הדיבור בנוי מפונמות - חיבור של עיצור והגהה, כדי לזהות דיבור אנחנו צריכים לזהות ראשית איזו פונמות נאמרו. רשת הניורונים מצליחה לזהות באחוזים גבוהים את הפונמות בתנאי מעבדה. הסטודנטים יממשו רעיון חדש שמצליח לשפר זיהוי בתנאי רעש.

תכולת הפרויקט: הסטודנטים יאמנו רשת ניורונים המזהה פונמות ויממשו אלגוריתם חדש המשפר זיהוי פונמות בתנאים רועשים

דרישות: מבוא למכונת למידה