פיתוח מערכת מרובת ערוצים לאיסוף מידע ממערכי מיקרופונים

שלחו לחבר
שנה
2015

Development of multy-channel system for data acquisition and analysis from microphones arrays

שם המנחה / מנחים:  פיני טנדייטניק    

אחראי אקדמי: פרופ' שרון גנות

תיאור הפרויקט: 

פרויקט זה עוסק בפיתוח מערכת לאיסוף מידע ממערכי מיקרופונים (2-8 ערוצים ).  בשלב הראשון אותות אלו ידגמו [1,2] ויועברו למטלב לצורך סינון רעשים וניתוח האות [5,6]. בשלב השני תיבחן אפשרות מימוש האלגורית בזמן אמת על מעבד אות מסדרת [3,4] C5000, ב –c5515 קימת חומרת FFT  להאצת חישובים במישור התדר.

תכולת הפרויקט:  

התלמיד ירכוש ניסיון בפיתוח אלגוריתמים בעיבוד אותות בזמן אמת וניצול מירבי של משאבי המעבד. 
כמו כן יפותח ממשק במחשב האישי להצגת המידע.         

דרישות: שליטה ב C         

מקורות:

1.    http://www.ti.com/product/tlv320aic3204 
2.    http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/ads1298.html
3.    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tms320c5515.pdf

4.    http://support.spectrumdigital.com/boards/evm5515/revb/files/evm5515_Te…
5.    Boll, S., "Suppression of acoustic noise in speech using spectral subtraction," Acoustics, Speech and Signal Processing, IEEE Transactions on , vol.27, no.2, pp.113,120, Apr 1979
http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=1163209&isnumbe…
6.    Kamath, Sunil; Loizou, Philipos, "A multi-band spectral subtraction method for enhancing speech corrupted by colored noise," Acoustics, Speech, and Signal Processing (ICASSP), 2002 IEEE International Conference on , vol.4, no., pp.IV-4164,IV-4164, 13-17 May 2002
http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=5745591&isnumbe…