פיתוח מערכת חד/רב ערוצית לניקוי רעשים

שלחו לחבר
שנה
2015

Development multy-channel system for noise reduction 

שם המנחה / מנחים: פיני טנדייטניק     

אחראי אקדמי: פרופ' שרון גנות

תיאור הפרויקט: 

פרויקט זה עוסק בפיתוח מערכת אשר תקבל אותות ממערך של מיקרופונים. אותות אלו יעברו לכרטיס DSP אשר יבצע אלגוריתמים לניקוי רעשים ושיפור איכות השמע. 
התקשורת בין מערך ההקלטה ל – DSP תעשה על גבי תשתית ה TCP/IP או USB.
האלגוריתמים ירוצו  על מעבד חדש OMAP-L138 של חברת טקסס אינסטרומנט. 
בפרויקט תפותח תשתית חישובית מבוססת Matlab/Simulink אשר תוכל לשמש במגוון רחב של פרויקטים במעבדה. כמו כן יבדקו ביצועי האלגוריתמים בשפת C על ה-PC  ועל ה – DSP .
כמו כן יבדקו כלי פיתוח תוכנת DSP אינטראקטיבית של חברת TI . במסגרת הפרויקט יבדק אלגוריתם לסינון רעשים.

תכולת הפרויקט:

התלמיד ירכוש ניסיון בפיתוח אלגוריתמים בעיבוד אותות בזמן אמת וניצול מירבי של משאבי המעבד. 
הכרות מעמיקה עם Matlab/Simulink.
במסגרת הפרויקט תפותח מערכת מבוססת מעבד DSP חדש OMAP-L138.
כמו כן יפותח ממשק במחשב האישי להצגת המידע.           

דרישות:       

מעבדה מתקדמת בעיבוד אותות (מומלץ אך אינו חובה). 

 מקורות:

1.    http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/tmdxl138logicexp.html 
2.    Habets, E.; Gannot, S., "Dual-Microphone Speech Dereverberation using a Reference Signal," Acoustics, Speech and Signal Processing, 2007. ICASSP 2007. IEEE International Conference on , vol.4, no., pp.IV-901,IV-904, 15-20 April 2007
3.    Braun, Sebastian; Habets, Emanuel A.P., "Dereverberation in noisy environments using reference signals and a maximum likelihood estimator," Signal Processing Conference (EUSIPCO), 2013 Proceedings of the 21st European , vol., no., pp.1,5, 9-13 Sept. 2013
4.    Boll, S., "Suppression of acoustic noise in speech using spectral subtraction," Acoustics, Speech and Signal Processing, IEEE Transactions on , vol.27, no.2, pp.113,120, Apr 1979
http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=1163209&isnumbe…
5.    Kamath, Sunil; Loizou, Philipos, "A multi-band spectral subtraction method for enhancing speech corrupted by colored noise," Acoustics, Speech, and Signal Processing (ICASSP), 2002 IEEE International Conference on , vol.4, no., pp.IV-4164,IV-4164, 13-17 May 2002
http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=5745591&isnumbe…