פיתוח מערכת מרובת ערוצים לאיסוף מידע מחישנים מבוססת analog front-end של חברת TI למעקב אחר תנועת שרירים

שלחו לחבר
שנה
2015

Development multy-channel system for data acquisition based on TI Analog Front End for muscle contraction 

שם המנחה / מנחים: פיני טנדייטניק   

אחראי אקדמי: פרופ' שרון גנות

תיאור הפרויקט:

פרויקט זה עוסק בפיתוח מערכת אשר תקבל אותות ממערך של 2-8 חישנים. אותות אלו ידגמו ויועברו למעבד לצורך סינון רעשים וניתוח האות. 
במסגרת הפרויקט יבחן ה TI Analog Front-End [1,2] אשר מופעל בעזרת מעבד אות מסדרת C5000.
במסגרת הפרויקט תבחן אפשרות לפיתוח ישום עבור אותות EMG ו -  Neural Spikes.
במסגרת הפרויקט יפותח ממשק להפעלת זרוע רובוטית על סמך זיהוי אותות המתקבלים מתזוזת עיניים.

תכולת הפרויקט: 

התלמיד ירכוש ניסיון בפיתוח אלגוריתמים בעיבוד אותות בזמן אמת וניצול מירבי של משאבי המעבד. 
כמו כן יפותח ממשק במחשב האישי להצגת המידע.          

דרישות:  שליטה ב C          

בשיתוף עם: ד"ר אלי קולברג ורפי אמסלם מהנדסת מחשבים      

מקורות:

1.    http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/ads1298.html
2.    http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/ads1298ecgfe-pdk.html
3.    http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/pga280.html