ניתוב הודעות ברשת תקשורת אלחוטית מרובת אנטנות על ידי שידור רב יעדי

שלחו לחבר
שנה
2015

Distributed coordinated transmission for Multi Point Cooperative Cellular Communications

תיאור הפרויקט:

שילוב של מספר אנטנות בתחנות של רשתות תקשורת יכול להגדיל בצורה משמעותית את קצבי התקשורת הניתנים להשגה במערכת. טכניקות ידועות לתקשורת בריבוי אנטנות מאפשרות שליחת מספר הודעות בו זמנית למשתמש יחיד או למשתמשים שונים (multicast – שידור רב יעדי). אולם, השימוש בשידור רב יעדי טרם נכנס לשימוש ברשתות תקשורת מבוזורת. לצורך המימוש ברשתות תקשורת מבוזורת נדרשים אלגוריתמי ניתוב חכמים שידעו לשקלל את התועלת בהעברת ההודעות לכל אחד מהמשתמשים ביחד לעומת ההפרעה הנגרמת מכל שידור ברשת. בפרויקט זה יפותחו אלגוריתמי ניתוב לרשתות תקשורת מבוזרות שיעשו שימוש בשידורים רב יעדיים, ויגדילו את קצב העברת המידע ברשת.

תכולת הפרויקט:

כתיבת סימולציה של רשת תקשורת מלאה הכוללת שימוש במספר אנטנות בכל תחנה, פיתוח אלגוריתמי ניתוב מתאימים, מימושם בסימולציה ובחינת ביצועים.

מקורות:

http://www.eng.biu.ac.il/bergeli/files/2015/02/Statistically-Optimal-Richter.pdf