רשת תקשורת אלחוטית עם קודי LDPC וקצב מסתגל

שלחו לחבר
שנה
2015

Wireless ad-hoc network with LDPC codes and adaptive rate

תיאור הפרויקט:

שילוב של מספר אנטנות בתחנות של רשתות תקשורת מגדיל בצורה משמעותית את קצבי התקשורת הניתנים להשגה במערכת. אולם, נכון להיום, עדיין לא ידועה הדרך האופטימאלית לניצול ריבוי האנטנות. בפרויקט זה ייבחנו אסטרגיות חדשניות לניצול האנטנות, המאפשרות שיפור בקצבי השידור והקטנת ההפרעות. אסטרגיות אלו ייבחנו בפרויקט על ידי סימולצית שתכלול מספר רב של משדרים ומקלטים, אשר כל אחד מהם משתמש במספר אנטנות, בקוד לתיקון שגיאות מסוג LDPC ובקצב מותאם לתנאי המערכת.

תכולת הפרויקט:

כתיבת סימולציה של רשת תקשורת מלאה הכוללת שידור הודעות מקודדות LDPC, ופענוח של ההודעות על פי הקצב הניתן להעברה בערוץ, מימוש אלגוריתמי ניתוב מתאימים, ובחינת ביצועים.

מקורות:

http://www.eng.biu.ac.il/bergeli/files/2015/02/Statistically-Optimal-Ri…
Shokrollahi, A., LDPC codes: An introduction, Coding, cryptography and combinatorics, Vol. 23, pages 85—110, 2004.
http://www.awinn.ece.vt.edu/twiki/pub/Main/AthanasNotebook/LDPC_Codes_-…

 

 

תאריך עדכון אחרון : 14/06/2015