ניתוח קיבול אפס שגיאה (zero error capacty)

שלחו לחבר
שנה
2015

Analysis and simulations of zero error capacity 

תיאור הפרויקט:

קיבול אפס שגיאה הינו בעייה פתוחה בתורת האינפורמציה, הוא מתאר את הקצב המקסימלי בו ניתן לעבוד ולהבטיח הסתברות שגיאה אפס להבדיל מהסתברות שגיאה דועכת לאפס במקרה של הגדרת קיבול הערוץ הסטנדרטי. הפרוייקט יכלול חלק לימודי-תיאורטי של הכרת מושגים בסיסיים בתורת האינפורמציה, בין היתר קיבול ערוץ. לאחר מכן תבוצענה סימולציות ולצורך קבלת חסמים נומריים על קיבול אפס שגיאה של ערוצים מסויימים.

תכולת הפרויקט:

כתיבת סימולציות וחישובים נומריים של חסמים על קיבול אפס-שגיאה.

דרישות:

יש להשתתף בקורס ״תורת האינפורמציה״ בסימסטר א׳