מקודד ומפענח לקוד מסוג קוד קוטבי

שלחו לחבר
שנה
2015

Encoder and decoder for polar code

תיאור הפרויקט:

קוד קוטבי  מהווה שיטה חדישה לקידוד המשיגה תוצאות קרובות לקיבולת הערוץ המובטחים על ידי התאוריה של תורת  האינפורמציה. נושא חדש זה  הוצג לראשונה על ידי החוקר אריקן  בשנים  2008-9.  שיטה זו יכולה לשמש לקידוד מקור ולקידוד ערוץ! 
במסגרת הפרויקט הסטודנטים יצטרכו ללמוד שיטת קידוד חדישה זו  ולממש את המקודד והמפענח בתוכנה  ויבחנו את ביצועי הקידוד כפונקציה של שינוי פרמטרי המימוש.

 

תכולת הפרויקט:

שלב א - לימוד התאוריה של קודים אלו : 
שלב ב - בניית  מקודד ומפענח 
שלב ג - הרצה מסיבית של סימולציות כפונקציה של פרמטרי המימוש.

דרישות:

מבוא לקודים לתיקון שגיאות (ציון מעל 85)

מקורות:

 

1. E. Arikan, "Channel Polarization: A Method for Constructing Capacity-Achieving Codes for Symmetric Binary-Input Memoryless Channels," Information Theory, IEEE Transactions on, vol. 55, pp. 3051-3073, 2009.
2. Tal, I.; Vardy, A., "How to Construct Polar Codes," Information Theory, IEEE Transactions on , vol.59, no.10, pp.6562,6582, Oct. 2013.
Ali Eslami, Hossein Pishro-Nik. “ Practical Approach to Polar Codes” http://arxiv.org/find/cs,math/1/au:+Eslami_A/0/1/0/all/0/1, arXiv:1107.5355v1

 

דוא"ל:ephiz@yahoo.com

מנחה חיצוני
פרופ' אפי זהבי