פרופיל פיזור אור מלא מרקמות אנושיות

שלחו לחבר
שנה
2015

Full scattering light profile from human tissues 

תיאור הפרויקט:

בניית פרופיל פיזור מלא במערכת אופטית חדשנית עבור מדמי רקמות אנושיות הטרוגניות עגולות על מנת לחקור לאפיין ולהגיע לאבחון מצבים פיזיולוגים בשיטה אופטית לא פולשנית ופשוטה. 

תכולת הפרויקט:

בפרויקט זה נכין מדמי רקמות ברמה האופטית מחומרים וריכוזים שונים ,וכן נשלב  אותם יחד ליצירת דימוי לרקמה הטרוגנית. נכיר את המערכת האופטית ונמדוד באמצעותה את ההתפלגות הזויתית של פיזור האור. על-מנת לאפיין מצבים פיזיולוגיים שונים .

דרישות: מסלול אלקטרו-אופטיקה

מקורות: http://biomedicaloptics.spiedigitallibrary.org/article.aspx?articleid=1…

דוא"ל: iditdag@gmail.com