בניית אוטומציה עבור מערכת FLIM במישור התדר

שלחו לחבר
שנה
2015

Building an automation system for FD FLIM 

תיאור הפרויקט:

בשוק הביולוגי-רפואי יש צורך כיום במערכות העובדוץ בקצב גבוה (High throuput) במערכת FLIM (תמונת זמני חיים של פלואורסנציה) הפועלת במישור התדר, עוצמת האור הפוגעת בדגימה פלואורסצנטית מאופננת בתדר גבוה. בשל כך, עוצמת האור הפלואורסצנטי הנפלט ע"י הדגימה מאופנן גם כן. כתוצאה מכך ניתן לחשב את זמן חיים הפלואורסצנטי ע"י חילוץ הפרש הפאזה בין עוצמת האות הפלואורסצנטי המתקבל בגלאי לבין עוצמת האור הפוגע בדגימה, וע"י הניחות באמפליטודה שלו. כיום במערכת FLIM  נעשה שימוש לזיהוי מצבים פיסיולוגיים שונים (זיהוי תאים נורמליים, תאי דלקת ותאים סרטניים) כאשר מערך זיהוי התאים נעשה באופן ידני. בפרויקט זה נרצה ליצור מערכת אוטומציה עבור הדגימה בה המערכת תסרוק את התאים הרלוונטיים למדידה (אלו הבעלי עוצמה מספיק גבוהה). במצב זה זיהוי התאים יתבצע באופן הרבה יותר יעיל/מהיר ודגימות רבות יוכלו להיסרק ביתר קלות. דבר זה יכול להועיל ליצירת שיטה חדשנית כיום עבור בדיקתם של תאים מסוגים שונים.

תכולת הפרויקט:

• למידת מערכת FLIM  במישור התדר והפעלתה.
• יצירת קוד בתוכנת MATHLAB ו/או למידה ועבודה במערכת lab view.
• ביצוע מדידות במערכת FLIM  במישור התדר. 
• למידת מערכת התקשורת בין הבמה עליה מונחות הדוגמאות לבין מערכת ההפעלה.

דרישות:

מבוא לאופטיקה מודרנית ואלקטרו-אופטיקה.
מטלב.
עדיפות לבעלי ידע קודם בlab view.

מדובר בפרויקט הנדסי ממדרגה ראשונה. אפיון מערכת ובניית מערכת חומרה+תוכנה שתהייה בשימוש במדידות שרצות כבר היום

דוא"ל: gilad.yahav@gmail.com