פיתוח מערכת להפחתת הידהוד

שלחו לחבר
שנה
2016
אחראי אקדמי

Development dereverberation system

תיאור הפרויקט ותכולתו:

תיאור:
פרויקט זה עוסק בפיתוח מערכת להפחתת הידהוד בהקלטה ממיקרופון בודד [1].
האות הדגום יעבר לכרטיס DSP אשר יבצע אלגוריתמים לניקוי רעשים ושיפור איכות השמע.
התקשורת בין המחשב ל – DSP תעשה על גבי תשתית ה TCP/IP או USB.
האלגוריתמים ירוצו  על מעבד חדש OMAP-L138 של חברת טקסס אינסטרומנט [2].
בפרויקט תפותח תשתית חישובית מבוססת Matlab/Simulink אשר תוכל לשמש במגוון רחב של פרויקטים במעבדה. כמו כן יבדקו ביצועי האלגוריתמים בשפת C על ה-PC  ועל ה – DSP .
כמו כן יבדקו כלי פיתוח תוכנת DSP אינטראקטיבית של חברת TI .

תכולה:
התלמיד ירכוש ניסיון בפיתוח אלגוריתמים בעיבוד אותות בזמן אמת וניצול מירבי של משאבי המעבד.
הכרות מעמיקה עם Matlab/Simulink.
במסגרת הפרויקט תפותח מערכת מבוססת מעבד DSP חדש OMAP-L138.
כמו כן יפותח ממשק במחשב האישי להצגת המידע.

דרישות:

מעבדה מתקדמת בעיבוד אותות (מומלץ אך אינו חובה).

מקורות:

1. Habets, E. A., Gannot, S., & Cohen, I. (2009). Late reverberant spectral variance estimation based on a statistical model. Signal Processing Letters, IEEE, 16(9), 770-773.

2. http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/tmdxl138logicexp.html

email: Pinchas.Tandeitnik@biu.ac.il