מערכת לאיסוף ועיבוד אות שמע

שלחו לחבר
שנה
2016
אחראי אקדמי

Audio Center

תיאור הפרויקט ותכולתו:

תיאור:
פרויקט זה עוסק עוסק באיסוף מידע ממגוון רחב של חישני אודיו והזרמתו למחשב האישי או לאנדרואיד. מקורות האודיו האפשריים ברשת הם:
• מחשבים נידים
• מכשירי אנדרואיד
DSP BOARD
TI WiFi Audio Device [1]

במחשב המרכזי תיבחן פעולתם של אלגוריתמים שהם Frame Based ובזמן אמת.
לצורך בניית Beam Former יש צורך בסינכרון שעוני הדגימה [2].

האלגוריתמים יפותחו על מחשב נייד ומכשיר אנדרואיד

תכולה:
במסגרת הפרויקט הסטודנטים יחשפו לכלי תוכנה מתקדמים על פלטפורמט אנדרואיד (JAVA). כמו כן, יתודעו הסטודנטים לאלגוריתמי עיבוד אותות מרחביים ובשמן.

דרישות:

שליטה ב C  ונכונות ללמוד  JAVA ו Matlab

מקורות:

1. SimpleLink Wi-Fi CC3200 LaunchPad , http://www.ti.com/tool/cc3200-launchxl

2. Cherkassky, D., & Gannot, S. (2014, September). Blind synchronization in wireless sensor networks with application to speech enhancement. In Acoustic Signal Enhancement (IWAENC), 2014 14th International Workshop on (pp. 183-187). IEEE.

email: Pinchas.Tandeitnik@biu.ac.il

מנחה חיצוני
דני צ'רקסקי