דחיסת מקור באמצעות קידוד ארתמטי

שלחו לחבר
שנה
2016
אחראי אקדמי

Data compression by arithmetic coding

תיאור הפרויקט ותכולתו:

מטרת העבודה היא לימוד ויישום טכניקה לדחיסת מקור המתבססת על קידוד אריתמטי. תחילה ילמדו הסטודנטים את עקרונות הקידוד האריתמטי עבור מקור בעל סטטיסטיקה ידועה ולאחר מכן ילמדו הסטודנטים את טכניקת ה-contect tree שהוצעה לצורך דחיסת מקור בעל סטטיסטיקה לא ידועה.

דרישות:

אותות אקראיים ורעש

מקורות:

מאמרים מהספרות השוטפת

email: brosss@biu.ac.il