פרופיל פיזור מלא של רקמות

שלחו לחבר
שנה
2016
אחראי אקדמי

Full Scattering profile of tissues

תיאור הפרויקט ותכולתו:

חקירה וייעול מערכת אופטית יחודית וחדשנית לחילוץ מאפיינים אופטיים של רקמות לניטור מצבים פיזיולוגיים. פרויקט זה חוקר את האור המתפזר לכל הכיוונים מרקמה עגולה. התפלגות עוצמת האור במרחב מתארת את פרופיל הפיזור המלא ובכך יוצרת אפיון חדש לרקמה באמצעות אור. הפרויקט מציע פיתוח התקן אוטומטי הכולל שידרוג מערכת ידנית למערכת משולבת מחשב ועיבוד נתונים מידי, המסוגלת לאבחן מצב פיזולוגי של רקמה אנושית.

דרישות:

מסלול אלקטרו אופטיקה

מקורות:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26663658


http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26309752

email: iditdag@gmail.com