מעגל בקרת קפיצות מתח

אחראי אקדמי
מנחה
שנה
2016

Voltage droop measurement circuit using Ring Oscillators

תיאור הפרויקט ותכולתו:

In processors and other IC’s, current transients can cause AC fluctuations on the voltage supply (AKA droops).  These droops can affect the required performance of the IC, so it is important to characterize them.  The output frequency of ring oscillators (RO) are highly dependent on the supply level, so they have been used to measure VCC droops.  However, the RO are sensitive both to the DC and AC levels.  In this project, we will use analog biasing techniques to enable an RO droop sensor which is sensitive only to the AC component.

דרישות:

768330301 אלקטרוניקה לינארית  - חובה
768332501 מעבדה למעגלים אנלוגיים – חובה
8330801 מעגלים אלקטרוניים ספרתיים – חובה
83315 מעבדה מעגלים אלקטרוניים ספרתיים – חובה
768361101 מעגלים משולבים אנלוגיים – מומלץ

מקורות:

E. Alon, et. al., “Circuits and Techniques for High-Resolution Measurement of On-Chip Power Supply Noise” IEEE JOURNAL OF SOLID-STATE CIRCUITS, VOL. 40, NO. 4, APRIL 2005, pp. 820-828.

email: joseph.shor@biu.ac.il

תאריך עדכון אחרון : 04/12/2022