ניקוי אות דיבור מורעש על ידי רשתות ניורונים מלאכותיות

שלחו לחבר
שנה
2016
אחראי אקדמי

Speech enhancement using a net of deep neural networks

תיאור הפרויקט ותכולתו:

תיאור:
פרויקט זה עוסק בשיפור האיכות של אות הדיבור באמצעות רשת של רשתות ניורונים מלאכותיות. בפרויקט זה, התלמידים יכירו ויממשו מספר סוגים של רשתות ניורונים מלאכותיות ויהפכו את האלגוריתם הממומש בfull batch לframe based ולזמן אמת.

לסטודנטים מצטיינים אופציה למימוש בסמארטפון עם מערכת אנדרואיד.

תכולה:
במסגרת פרויקט זה הסטודנטים יחשפו לעולם הmachine learning בכלל ובפרט לעולם רשתות ניורונים לצורך עיבוד אותות דיבור.

דרישות:

DSP2, למידה עמוקה, מבוא למכונת למידה

מקורות:

1. Chazan, S. E., Goldberger, J., & Gannot, S. (2015). A Hybrid Approach for Speech Enhancement Using MoG Model and Neural Network Phoneme Classifier. arXiv preprint arXiv:1510.07315.

email: Shlomi.Chazan@biu.ac.il