ניקוי אות דיבור מורעש בזמן אמת באמצעות רשתות ניורונים המתאמנות על מודל EM

שלחו לחבר
שנה
2016
אחראי אקדמי

A hybrid approach for speech enhancement using MoG model and a deep neural network trained on EM cluttering

תיאור הפרויקט ותכולתו:

תיאור:
פרויקט זה עוסק בשיפור האיכות של אות הדיבור באמצעות רשת של רשתות ניורונים מלאכותיות המתאמנות על סיווג מבוסס EM. בפרויקט זה, התלמידים יכירו מספר כלים בלמידת מכונה, ויממשו רשת ניורונים מלאכותית המתאמנת על EM ויהפכו את האלגוריתם הממומש בfull batch לframe based ולזמן אמת.

לסטודטנטים מצטיינים אופציה למימוש בסמארטפון עם מערכת אנדרואיד.

תכולה:
במסגרת פרויקט זה הסטודנטים יחשפו לעולם הmachine learning בכלל ובפרט לעולם רשתות ניורונים לצורך עיבוד אותות דיבור.

דרישות:

DSP2, למידה עמוקה, מבוא למכונת למידה

מקורות:

1. Chazan, S. E., Goldberger, J., & Gannot, S. (2015). A Hybrid Approach for Speech Enhancement Using MoG Model and Neural Network Phoneme Classifier. arXiv preprint arXiv:1510.07315.

email: Shlomi.Chazan@biu.ac.il