זיהוי דיבור באנדרואיד

שלחו לחבר
שנה
2016
אחראי אקדמי

Speech Recognizing in Android

תיאור הפרויקט ותכולתו:

פיתוח אפליקציית אנדרואיד לזיהוי דיבור בעזרת מנוע זיהוי הדיבור של google.
תיבחן האפשרות לשיפור איכות האודיו לפני הפעלת מנוע זיהוי הדיבור.

התלמידים יפתחו אפליקציית אנדרואיד.

דרישות:

יכולות תכנות גבוהות

מקורות:

1. http://www.techrepublic.com/blog/software-engineer/make-your-next-android-app-a-good-listener/
2. https://developer.android.com/reference/android/speech/SpeechRecognizer.html
3. https://developer.android.com/reference/android/speech/package-summary.html

email: Pinchas.Tandeitnik@biu.ac.il