שיתוף פעולה בין תחנות בסיס בתקשורת סלולרית מרובת אנטנות

שלחו לחבר
שנה
2017
אחראי אקדמי

Base station cooperation in Massive MIMO cellular network

עם ההתקדמות בהגדרות של הדור החמישי בתקשורת סלולרית, מסתמן שאחד המרכיבים המרכזיים יהיה שימוש במערכי אנטנות ענקיים בתחנות הבסיס (Massive MIMO). אולם, אופן השימוש במערכי אנטנות אלו עוד לא אופיין עד תום ונמצא בשלבי מחקר. אתגר מיוחד קיים בשילוב של מערכי האנטנות יחד עם שיתוף פעולה הדוק בין תחנות בסיס (שהחל כבר בדור הרביעי). שילוב כזה הראה פוטנציאל להגדלה משמעותי בקצבי התקשורת ובקיבול הרשת הסלולרית. הפרויקט יבחן מימוש של רשת סלולרית עם ריבוי אנטנות ושיתוף פעולה בין תחנות בסיס. בפרויקט תכתב סימולציה שתכלול מספר רב של תחנות בסיס ומשתמשים סלולריים, ותבחן שיטות שונות לשימוש במערכי האנטנות תוך שיתוף פעולה בין מספר תחנות בסיס. בין היתר ייבחנו שיטות הקידוד למניעת הפרעות ושיטות לשערוך הערוץ.

דרישות:

כתיבת סימולציה של רשת תקשורת סלולרית מספר תחנות בסיס ומשתמשים. הסימולציה תכלול שימוש במספר אנטנות בכל תחנה ושיתוף פעולה בין תחנות בסיס. בפרויקטי ימומשו אלגוריתימים שונים לקידוד המידע ולשיערוך הערוץ, ויבחנו ביצועיהם. הפרויקט יתמקד בערוץ העולה – שידור מהמשתשים לתחנות הבסיס (uplink) עם אופציה להרחב גם ערוץ היורד (downlink).

מקורות:

S.Govindasamy and I. Bergel "Uplink performance of multi-antenna cellular networks with co-operative base stations and user-centric clustering", 
https://arxiv.org/abs/1704.07952