תקשורת יעילה על ידי אחסון מידע אצל המשתמשים ברשת סלולרית מרובת אנטנות

שלחו לחבר
שנה
2017
אחראי אקדמי

Efficient communication using caching in multi antenna cellular network

לאחרונה הוצעו מספר שיטות לשיפור ויעול התקשורת על ידי שמירה של מידע באופן זמני אצל המשתמשים (caching). השיפור הודגם גם כשאין למערכת ידע מוקדם על המידע שידרש על ידי כל משתמש. לדוגמה, במערכת עם שני משתמשים ושני קבצים אפשריים, אם כל משתמש יכול לשמור בזכרון קובץ אחד, אזי בשימוש פשטני בזכרון ניתן להגדיל את קצב התקשורת פי 2. שימוש חכם בזכרון יכול להגדיל את קצב התקשורת פי 4!


הפרויקט יבחן שימושים ושיפורים של שיטות אלו ברשת סלולרית בה לתחנת הבסיס יש מספר אנטנות ולתחנת הבסיס יש אנטנה אחת. בפרויקט תכתב סימולציה שתכלול תחנת בסיס ומספר משתמשים סלולריים, ויבחנו שיטות שונות להקצאת הזכרון ולשימוש בו לצורך יעול התקשורת. 
הפרויקט מתאים כבסיס למחקר לתואר שני.
 

דרישות:

תקשורת ספרתית

מקורות:

J. Zhang and P. Elia "Fundamental Limits of Cache-Aided Wireless BC: Interplay of Coded-Caching and CSIT Feedback"
https://arxiv.org/pdf/1511.03961.pdf

 

תאריך עדכון אחרון : 18/06/2017