פיתוח מערכת קצב מבוססת חישני תנועה

שלחו לחבר
שנה
2017
אחראי אקדמי

From Motion to Sounds

תיאור הפרויקט:

בפרויקט זה תפותח מערכת ממוחשבת אלחוטית רב ערוצית לאיסוף מידע מחישני תנועה והמרתו לעוצמות ולמיקצבים שונים של תופים כתלות בקצב תנועת הידיים. המערכת מבוססת מיקרו-מחשב אשר דוגמת את חישן התנועה ומעבירה את המידע למחשב האישי בצורה לצורך ניתוח והשמעה של מקצבים.

תכולת הפרויקט:

הסטודנטים יפתחו מערכת להמרת תנועות ידיים למקצבים ועוצמות. המערכת תורכב משני מוטות שעליהם יורכב המעבד והחישנים. התוכנה שיפתחו הסטודנטים תנתח את האותות ותפיק מיקצבים שיופקו במחשב חיצוני כגון מחשב נייד או ANDROID .
הפרויקט יכלול עיבוד של התנועות, המהירויות, תאוצות ועוצמת הנפת המקלות.
סוג התוף יקבע את סולם הצלילים.
המערכת תאפשר תמיכה במספר של תופים בו זמנית.

דרישות:

חוש מוזיקאלי

מקורות:

  1. P. Richardson and R. Toulson, "Fine Tuning Percussion – A New Educational Approach", Journal on the Art of Record Production, issue 5, 2011
  2. M. Goto and Y. Muraoka, "A Beat Tracking System for Acoustic Signals of Music", MULTIMEDIA '94 Proceedings of the 2nd ACM int. conf. on Multimedia, pp. 365-372, California, 1994.
  3. E. D. Scheirer, Tempo and beat analysis of acoustic musical signals, The Journal of the Acoustical Society of America, V. 103, 1998
  4. R. B. Dannenberg and M. Goto, Music Structure Analysis from Acoustic Signals, Handbook of Signal Processing in Acoustics, pp 305-331, 2009.
  5. J. Paulus and , T. Virtanen, "Drum transcription with non-negative spectrogram factorization", Signal Processing Conference, 2005 13th European. IEEE, 2005.