הפרדת מקורות אודיו ע"י פירוק למטריצות חיוביות

שנה
2017
אחראי אקדמי

Multichannel Nonnegative Matrix Factorization in Convolutive Mixtures for Audio Source Separation

בפרויקט זה נבחן אלגוריתם להפרדת מקורות מתוך קליטות סטריאופוניות. השיוה מבוססת על פירוק ספקטרום האותות למכפלה של מטריצות חיוביות: האחת מכילה פרופילים תדריים האופיינים למקור והשניה היא מטריצת אקטיבציה המשקללת הפרופילים התדריים לאורך הזמן. השיטה תבחן על בעיות הפרדת כלי נגינה במוסיקה במקרים שלא קיימות הקלטות של הערוצים הנפרדים. להפרדה זו שימושים רבים, למשל, תיקון זיופים בכלים מסוימים, ערבוב מחדש תוך הדגשות שונות של הכלים המשתתפים וכו'.
הפרויקט יבוצע בשיתוף המחלקה למוסיקה.

 

מנחה חיצוני
דר' יואל גרינברג

תאריך עדכון אחרון : 10/07/2017