תכניות לימודים - הנדסת מחשבים

הנדסת מחשבים (83101) - תשפ"ג

סמס

מס' קורס

שם הקורס

שם מרצה

ה

ת

מ

שעות סמס

נ"ז סמס

נק"ז שנתי (ש"ש)

1

83002

אשנב להנדסה

פרופ' אורית שפי

2

-

-

2

0

0

1

83102

פיזיקה 1

ד"ר אלון שחר

4

2

-

6

6

3

1

83110

אלגברה לינארית

פרופ' מצרי אליהו, ד"ר רייף שפרה

4

2

-

6

6

3

1

83112

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1

ד"ר שיינר ארז

4

2

-

6

6

3

1

83108

קומבינטוריקה

ד"ר שפט אור, פרופ' ברוס שרגא

2

1

-

3

3

1.5

1

83120

מבוא להנדסת תוכנה ומחשבים

ד"ר בנשק-דוקוב אלישבע

2

2

-

4

4

2

 

 

סה''כ שנה א' סמסטר 1

 

18

9

0

27

25

12.5

2

83002

אשנב להנדסה מחשבים

פרופ' חזאי כרמית

2

-

-

2

0

0

2

83103

פיזיקה 2

ד"ר דסיאטוב בוריס

4

2

-

6

6

3

2

83114

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2

ד"ר ראיצ'יק אירינה, ד"ר בק יונתן

4

2

-

6

6

3

2

83115

משוואות דיפרנציאליות רגילות

פרופ' ברוקס שמעון

2

1

-

3

3

1.5

2

83109

תורת הקבוצות ולוגיקה

ד"ר וייס מור

2

1

-

3

3

1.5

2

83119

מבני נתונים ואלגוריתמים 1 

פרופ' קוגלר הלל, פרופ' וימר שמואל

3

1

-

4

4

2

2

83140

מערכות לוגיות ספרתיות 

פרופ' וובר אופיר, ד"ר מדינה מוטי

3

1

-

4

4

2

2

83011

תכנות פייתון

פרופ' לוטקר צבי

2

-

-

2

2

1

 

 

סה''כ שנה א' סמסטר 2

 

22

8

0

30

28

14

3

83206

מערכות לינאריות

ד"ר נועם יאיר, ד"ר שוורץ עופר

3

1

-

4

4

2

3

83210

אנליזה הרמונית

ד"ר מכמל עדי

2

1

-

3

3

1.5

3

83211

פונקציות מרוכבות

גב' צבי זהבית

2

1

-

3

3

1.5

3

83216

מבוא  להסתברות וסטטיסטיקה

ד"ר גונן זינגר

3

1

-

4

4

2

3

83223

תכנות מונחה עצמים

מר שפיר חיים

2

2

-

4

4

2

3

83237

מבוא להנדסת חשמל

פרופ' וייס אריה

3

1

-

4

4

2

3

83253

תכן לוגי

 ד"ר לוי איתמר

2

1

-

3

3

1.5

 

 

סה''כ שנה ב' סמסטר 3

 

17

8

0

25

25

12.5

4

83218

מבנים אלגבריים

פרופ' מגרל מיכאל

2

1

-

3

3

1.5

4

83224

מבני נתונים ואלגוריתמים 2

ד"ר שפט אור

3

1

-

4

4

2

4

83238

מעבדה במבוא להנדסת חשמל

ד"ר דניאלי עמוס

-

-

3

3

1.5

0.75

4

83244

יסודות התקני מוליכים למחצה

ד"ר אלבו אסף, ד"ר לוי תומר

3

1

-

4

4

2

4

83245

אותות ומערכות

פרופ' זלבסקי זאב, ד"ר שוורץ עופר

3

1

-

4

4

2

4

83255

מיקרו מעבדים ושפת אסמבלר

מר גנון אורן

2

2

-

4

4

2

4

83250

אוטומטים וחישוביות

פרופ' כרמית חזאי

3

1

-

4

4

2

 

 

סה''כ שנה  ב' סמסטר 4

 

16

7

3

26

24.5

12.25

5

83302

אותות אקראיים ורעש

פרופ' סומך-ברוך ענלייה

3

2

-

5

5

2.5

5

83317

מעבדה במערכות משובצות

ד"ר יביץ ליאוניד

0

-

3

3

1.5

0.75

5

83308

מעגלים אלקטרוניים ספרתיים

פרופ' פיש אלכס  

3

2

-

5

5

2.5

5

83315

מעבדה למעגלים אלקטרוניים ספרתיים

פרופ' פיש אלכס  

-

-

3

3

1.5

0.75

5

83381

מערכות הפעלה

מר שפיר חיים

2

2

-

4

4

2

5

83455

רשתות מחשבים ואינטרנט 1

ד"ר לשם גיא

3

1

-

4

4

2

5

83458

מבוא לקריפטוגרפיה

פרופ' חזאי כרמית

2

1

-

3

3

1.5

 

 

סה''כ שנה ג' סמסטר 5

 

13

8

6

27

24

12

6

83301

מבנה מחשבים ספרתיים

ד"ר יביץ ליאוניד

3

1

-

4

4

2

6

83459

הנדסת תוכנה

מר שפיר חיים

2

2

-

4

4

2

 

 

סה''כ שנה ג' סמסטר 6

 

5

3

0

8

8

4

7,8

83401

פרויקט

-

7

-

-

7

7

3.5

 

 

סה''כ שנה ד' 

 

7

0

0

7

7

3.5

 

 

סה"כ חובות כלליות

 

98

43

9

150

141.5

70.75

שרשרת אבטחת סייבר 

 

 

קורסי ליבה

 

 

 

 

 

 

 

7

83356

מבוא לתורת הצפינה

פרופ' קרן אסנת

3

1

-

4

4

2

7

83685

פרוטוקולים קריפטוגרפיים ואבטחת תקשורת

ד"ר וייס מור

2

1

-

3

3

1.5

6

83682

מבוא לחומרה בטוחה מורחב

ד"ר לוי איתמר

3

1

-

4

4

2

 

 

קורסי בחירה

 

 

 

 

 

 

 

7

83453

חישוב מבוזר (לא ינתן בתשפ"ג)

-

2

1

-

3

3

1.5

7

83457

שיטות תכנון חומרה בטוחה (לא ינתן בתשפ"ג)

פרופ' קרן אסנת

2

1

-

3

3

1.5

7

83650

מבוא לחישוב בטוח (לא ינתן בתשפ"ג)

פרופ' חזאי כרמית

2

-

-

2

2

1

8

83657

חישוב בטוח (לא ינתן בתשפ"ג)

פרופ' חזאי כרמית

2

-

-

2

2

1

8

83658

יסודות הקריפוטוגרפיה

פרופ' חזאי כרמית

2

-

-

2

2

1

8

83683

נושאים מתקדמים באבטחת חומרה

ד"ר לוי איתמר

2

-

-

2

2

1

7

83687

מערכות הוכחה קריפטוגרפיות

ד"ר וייס מור

2

-

-

2

2

1

 שרשרת תכן חומרה 

 

 

קורסי ליבה

 

 

 

 

 

 

 

6,8

83256

תיאוריה של מערכות ספרתיות

פרופ' קרן אסנת

2

2

-

4

4

2

6,8

83653

אריתמטיקה למחשב

פרופ' קרן אסנת

2

1

-

3

3

1.5

7

83691

אימות פורמלי וסינתזה

פרופ' קוגלר הלל

2

1

-

3

3

1.5

7

83688

תכנון חומרה בגישה אלגוריתמית

ד"ר מדינה מוטי

2

1

-

3

3

1.5

 

 

קורסי בחירה

 

 

 

 

 

 

 

6

83313

מעגלים משולבים ספרתיים

פרופ' תימן אדם

3

1

-

4

4

2

7

83356

מבוא לתורת הצפינה

פרופ' קרן אסנת

3

1

-

4

4

2

7

83457

שיטות תכנון חומרה בטוחה (לא ינתן בתשפ"ג)

פרופ' קרן אסנת

2

1

-

3

3

1.5

7

83606

אמינות של מערכות חומרה

ד"ר ויצמן יואב

3

-

-

3

3

1.5

7

83612

מעגלים ומערכות VLSI דיגיטליים 

פרופ' תימן אדם

3

1

-

4

4

2

7

83659

קידוד למערכות מחשב

פרופ' קרן אסנת

2

1

-

3

3

1.5

7

83681

חומרה מכילה מטסטביליות

ד"ר מדינה מוטי

2

1

-

3

3

1.5

6

83682

מבוא לחומרה בטוחה מורחב

ד"ר לוי איתמר

3

1

-

4

4

2

8

83683

נושאים מתקדמים באבטחת חומרה

ד"ר לוי איתמר

2

-

-

2

2

1

8

83689

ארכיטקטורות מחשבים מתקדמות

ד"ר יביץ לאוניד

2

1

-

3

3

1.5

 שרשרת רשתות וחישוב

 

 

קורסי ליבה

 

 

 

 

 

 

 

7

83453

חישוב מבוזר (לא ינתן בתשפ"ג)

-

2

1

-

3

3

1.5

7

83694

תכנות מבוזר ומקבילי

פרופ' צבי לוטקר 

2

1

-

3

3

1.5

6,8

83454

רשתות מחשבים ואינטרנט 2 (לא ינתן בתשפ"ג)

פרופ' רביץ דרור

2

1

-

3

3

1.5

7

83456

תכנון וניתוח אלגוריתמים (לא ינתן בתשפ"ג)

ט.נ.

2

1

-

3

3

1.5

 

 

קורסי בחירה

 

 

 

 

 

 

 

7

83214

כלים לאנליזה נומרית (לא יינתן בתשפ"ג)

-

2

2

-

4

4

2

6

83310

תקשורת ספרתית 1

פרופ' ברוס שרגא

3

1

-

4

4

2

7

83450

סימולציה ושפות סימולציה (לא ינתן בתשפ"ג)

-

3

-

1

4

3.5

1.75

8

83506

מודלים סטוכסטים בחקר ביצועים

פרופ' אבינדב טל

3

1

-

4

4

2

7

83623

מודלים וניתוח מתמטי של רשתות

פרופ' לשם אמיר

2

-

-

2

2

1

8

83652

תורת הגרפים ושימושיה

פרופ' וימר שמואל

2

1

-

3

3

1.5

7

83655

גאומטריה חישובית (לא ינתן בתשפ"ג)

פרופ' רביץ דרור

2

1

-

3

3

1.5

8

83670

חישוב ביולוגי

פרופ' קוגלר הלל

2

1

-

3

3

1.5

8

83674

למידת מכונה קוונטית

ד"ר מכמל עדי

2

1

-

3

3

1.5

8

83677

תכנות מתקדם

ד"ר חלסצ'י אליהו

2

1

-

3

3

1.5

7

83691

אימות פורמלי וסינתזה

פרופ' קוגלר הלל

2

1

-

3

3

1.5

7

83692

סוגיות ברשתות חברתיות

פרופ' לוטקר צבי

2

1

-

3

3

1.5

8

83684

אינפורמציה קוונטית מתקדמת

ד"ר מכמל עדי

2

1

-

3

3

1.5

7

83686

מעבדה לפתרון בעיות בעיצוב קוד

ד"ר חלסצ'י אליהו

1

-

2

3

2

1

7

83807

חישוב קוונטי

ד"ר כהן אליהו

3

1

-

4

4

2

  שרשרת עיבוד וניתוח נתונים

 

 

קורסי ליבה

 

 

 

 

 

 

 

6

83320

עיבוד ספרתי של אותות 1

ד"ר נועם יאיר 

3

1

-

4

4

2

7

83622

מבוא ללמידת מכונה

פרופ' גולדברגר יעקב

2

1

-

3

3

1.5

6,8

83656

עיבוד דיגיטלי של גיאומטריה

פרופ' וובר אופיר

2

1

1

4

4

1.75

7

83643

תאוריה של למידת מכונה

ד"ר שפט אור

2

1

-

3

3

1.5

 

 

קורסי בחירה

 

 

 

 

 

 

 

6

83321

אלגוריתמים סטטיסטים לעיבוד אותות

פרופ' גנות שרון

3

1

-

4

4

2

8

83420

ניתוח סטטיסטי של מידע

פרופ' לשם אמיר

3

1

-

4

4

2

7

83504

מבוא לסטטיסטיקה

ד"ר כהן איציק

3

1

-

4

4

2

8

83629

עיבוד ספרתי של תמונות

פרופ' קלר יוסי

2

1

-

3

3

1.5

7

83654

גרפיקה ממוחשבת (לא ינתן בתשפ"ג)

פרופ' וובר אופיר

2

1

1

4

4

1.75

7

83633

עיבוד דיגיטלי של גיאומטריה 2 

פרופ' וובר אופיר

2

1

1

4

4

1.75

8

83641

אופטומיזציה והבנה של צורות (לא ינתן בתשפ"ג)

פרופ' וובר אופיר

2

1

1

4

4

1.75

7

83655

גאומטריה חישובית (לא ינתן בתשפ"ג)

פרופ' רביץ דרור

2

1

-

3

3

1.5

8

83670

חישוב ביולוגי

פרופ' קוגלר הלל

2

1

-

3

3

1.5

8

83674

למידת מכונה קוונטית

ד"ר מכמל עדי

2

1

-

3

3

1.5

8

83676

כריית מידע וייצוג מידע

ד"ר גונן זינגר

2

1

-

3

3

1.5

7

83692

סוגיות ברשתות חברתיות

פרופ' לוטקר צבי

2

1

-

3

3

1.5

8

83693

כלים משמרי פרטיות לניתוח נתונים (לא ינתן בתשפ"ג)

-

2

0

0

2

2

1

 

 

קורסי שירות

 

 

 

 

 

 

 

4

83003

תוכנת מטלב ושימושיה

ד"ר שץ סמדר

-

-

2

-

0

0

מס' נ.ז. המינימלי הנדרש בקורסים הפקולטטיביים בהנדסת מחשבים בתואר ראשון הינו 87.75 לא כולל קורסי יסוד ביהדות ואנגלית. על הסטודנט למלא אחר חובות אלה כמפורט בתקנון האוניברסיטה. המינימום חושב לפי 2 קורסי בחירה עם מספר הנקודות המינימלי מסתכמים ב-1 נ.ז. ו-10 קורסי הבחירה לפי 1.5 נ.ז. 

185 ש"ס

 

87.75 נ"ז שנתיות (ש"ש)

 • הפקולטה שומרת לעצמה את האפשרות לבצע שינויים בתכנית הלימודים ולעדכנה בהתאם.

•        כל סטודנט צריך לבחור 12 קורסי בחירה

•        על כל סטודנט להתמחות ב-2 שרשראות (סייבר, תכן חומרה, רשתות וחישוב, עיבוד וניתוח נתונים).

•       יש לקחת 4 קורסים להשלמת שרשרת כאשר אחד מהם לפחות צריך להיות קורס ליבה

•        ניתן להשתמש בקורס רק להשלמת שרשרת אחת, אפילו אם הוא מופיע ביותר משרשרת אחת

•        ניתן לבחור בשנה ד קורס בחירה אחד בלבד מבין קורסי תואר ראשון/רמה מקבילה שניתנים בפקולטה להנדסה, שאינם חלק מהתכנית של הנדסת מחשבים (בכפוף לעמידה בקדמים) למעט קורסים:  83011, 83673

•        הסדנה "תכנת מטלב ושימושיה" (83-003) ללא נ.ז. ופתוחה לרישום עבור סטודנטים בשנת לימודיהם השנייה או השלישית. 

•        חלק מקורסי הבחירה יפתחו אחת לשנתיים.

•        סטודנט שימשיך את לימודיו במסלול תואר שני ישיר, ילמד קורס בחירה אחד פחות.

 

תכנית הלימודים מתייחסת לשנת הלימודים הרלוונטית

בכל מקרה של חוסר התאמה בין אתר זה לאתר אינ-בר (רישום אינטרנטי לקורסים)

אתר האינ-בר הוא העדכני והקובע.

תשפ"ג

תשפ"ב

תשפ"א

תש"פ

תשע"ט

תשע"ח

תשע"ז

תשע"ו

תשע"ה

תשע"ד

תשע"ג

תשע"ב 

 

לצפיה בתנאי המעבר משנה לשנה לחצ/י כאן