איכון ומיפוי אקוסטי

שלחו לחבר
שנה
2016
אחראי אקדמי

Acoustic Simultaneous Localization and Mapping

תיאור הפרויקט ותכולתו:

תיאור:
במהלך הפרוייקט נבחן ונממש אלגוריתם הממפה את הצורה והגיאומטריה של חדרים וחללים בעזרת החזרים אקוסטיים על ידי מדידות המתקבלות ממערך של מיקרופונים הפזורים בחלל החדר.
ההחזרים (הדים) מהקירות בחדר מאפשרים ומספקים לנו מספיק מידע, גם על מנת לבצע מיפוי של צורת החדר ועל מיקום ופיזור המקרופונים בחדר ללא כל ידע מוקדם על הפרמטרים של חדר ועל מיקום מערך המיקרופונים והדוברים.

תכולה:
במסגרת הפרויקט הסטודנטים יחשפו לשיטות סימולציה ירכשו ידע באלגוריתמי עיבוד אותות מרחביים. האלגוריתם ייבחן על ידי ניסויים בחדר האקוסטי.

דרישות:

שליטה ב MATLAB

מקורות:

1. Dokmanic, R. Parhizkar, A. Walther, Y. M. Lu, and M. Vetterli, "Acoustic echoes reveal room shape", in Proc. IEEE International, Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), pp. 321 324, 2011

2. Ivan Dokmani´c, Laurent Daudet, Martin Vetterli " From Acoustic Room Reconstruction to Slam"(ICASSP), 2016

email: mayaveismmn@gmail.com