יצור מיקרופון אופטי

אחראי אקדמי
שנה
2016

Manufacturing Optical Microphone

תיאור הפרויקט ותכולתו:

בנית מיקרופון אופטי מבוסס גרפן [2,1] ופוטו-דיודה.

התלמידים יחשפו לתהליכי יצור של מיקרו-אלקטרוניקה ויעבדו עם תוכנת הסימולציה למודלים פיסיקליים - COMSOL .
התלמידים יעבדו בחדר נקי ויבצעו סימולציות לצורך תיכנון המיקרופון.

דרישות:

הפרויקט הוא מולטי דיסציפלינארי ומחייב לימוד מגוון נושאים הנדסיים.

מקורות:

1. Zhou, Qin, et al. "Graphene electrostatic microphone and ultrasonic radio. "Proceedings of the National Academy of Sciences 112.29 (2015): 8942-8946. (http://research.physics.berkeley.edu/zettl/pdf/471.PNAS-2015-Zhou-1505800112.pdf)

2. Todorović, Dejan, et al. "Multilayer graphene condenser microphone." 2D Materials 2.4 (2015): 045013.(http://iopscience.iop.org/article/10.1088/2053-1583/2/4/045013/pdf )

3. www.comsol.com

email: Pinchas.Tandeitnik@biu.ac.il

מנחה חיצוני
ד"ר ארטל ולדה (מנחה) + ד"ר נווה דורון ופרופ' גנות שרון (אחראים אקדמיים)

תאריך עדכון אחרון : 04/12/2022