יועצים אקדמים

יועצים אקדמיים הנדסת חשמל, תואר ראשון :
פרופ' אריה וייס - שנים א'-ב'
פרופ' גור יערי - שנים ג'-ד'

יועצים אקדמיים הנדסת מחשבים, תואר ראשון :
פרופ' אופיר וובר - שנים א'-ב'
פרופ' דרור רביץ - שנים ג'-ד'

יועץ לענייני מילואים - ד"ר יאיר נועם

יועץ לתיכוניסטים - ד"ר בני זיידל

יו"ר ועדת ההוראה לתואר ראשון  - פרופ' אלכס פיש

יו"ר ועדת ההוראה לתארים מתקדמים - פרופ' שרון גנות