מימוש סביבת סימולציה עבור טכנולוגיית BlockChain

שלחו לחבר
שנה
2017

Implementation of a BlockChain simulation environment

תיאור הפרויקט

מטבעות קריפטוגרפים, דוגמת ,Bitcoin הם פריצת דרך טכנולוגית המממשת מטבע דיגיטלי באופן מבוזר וללא צורך בבנק מרכזי. פריצת דרך זו מבוססת על טכנולוגית ה – BlockChain החדשנית, רשת מבוזרת המורכבת ממאות אלפי משתתפים (הערכה). תשתית טכנולוגיה זו מאפשרת, נוסף על מימוש מטבעות מבוזרים כגון Bitcoin, גם מימוש אפליקציות שונות ומגוונות אחרות. 

מכיוון שהרשת מכילה מאות משתתפים שונים, קיים קושי לבצע מחקר לגבי יעילות הרשת ובדיקות התנהגות של הרשת עבור תנאים שונים. פרויקט זה מציע חלופה – מימוש מודל (אבסטרקציה) של תשתית ה-BlockChain, אשר יאפשר ניתוח אנליטי של התנהגות רשת ה-BlockChain והתנהגות יישומים ואפליקציות שונים הממומשים מעל טכנולוגיה זו. הפרויקט יכלול פיתוח של סביבת ״סימולציה״ דמוית BlockChain ופיתוח אפליקציה (דמוית bitcoin) בסביבת הסימולציה. 

תכולת הפרויקט

ביצוע הפרויקט יורכב מהשלבים הבאים: (א) למידת נושא ה-Bitcoin והבנת טכנולוגיית BlockChain. (ב) פיתוח תשתית אבסטרקציה ל-BlockChain (ג) מימוש אפליקציית הסכמה ביזנטית מעל ה-BlockChain (ד) ביצוע סימולציות ואנליזות לאפליקציה שמומשה, ובדיקת התנהגותה תחת אילוצים שונים. 
 

דרישות:

מבוא לקריפטוגרפיה
יתרון – חישוב מבוזר

מקורות:

The Bitcoin Backbone Protocol: Analysis and Applications. J. Garay, A. Kiayias, and N. Leonardos, ICAR eprint 2014/765

Bitcoin and Cryptocurrency Technologies. A. Narayannan, J. Bonneau, E. Felten, A. Miller and S. Goldfeder, Princeton Press, 2016.