קורסי קיץ לשנה"ל תשפ"ג

קורסי הקיץ יתקיימו בין התאריכים 6/8/2023-14/9/2023

ההרשמה לקורסי קיץ תיפתח ב-17/7/2023 ותתבצע דרך מערכת ה-In-Bar

 

מס' קורס

הנושא

סוג הפגישה

מועד הקורס

 

המרצה

 

ימים ושעות

 

חדר

83-114-09

 

חדו"א 2

 

הרצאה

6/8-12/9/2023

ד"ר ראיצ'יק אירינה

א' 09:00-14:00

ג' 09:00-13:00

243

243

83-114-10

 

חדו"א 2

 

תרגיל

-"-

ד"ר ראיצ'יק אירינה

א' 14:00-16:00

ג' 13:00-15:00

243

83-103-09

 

פיזיקה 2

הרצאה

7/8-14/9/2023

ד"ר בשן אמיר

ב'15:00-18:00

ד' 15:00-18:00

ה' 10:00-13:00

243

243

83-103-10

 

פיזיקה 2

תרגיל

10/8-14/9/2023

מר הולצמן איתמר

ה' 13:00-17:00

243

83-115-09

מד"ר

הרצאה

14/8-11/9/2023

מתחיל בשבוע השני

פרופ' גיל אריאל

ב' 09:00-13:00

 

243

243

83-115-10

מד"ר

תרגיל

-"-

גב' לוי שירן

ב' 13:00-15:00

243

83-119-10

מבני נתונים ואלגוריתמים 1

הרצאה

8/8-13/9/2023

פרופ' לוטקר צבי

ג' 15:00-18:00

ה' 10:00-13:00

243

244

83-119-11

מבני נתונים ואלגוריתמים 1

תרגיל

-"-

פרופ' לוטקר צבי

ה' 13:00-15:00

244

83-223-08

חופף לקבוצה 10

תכנות מונחה עצמים

 

הרצאה

8/8-12/9/2023

מר שפיר חיים

ג' 09:00-13:00

42

42

83-223-09

חופף לקבוצה 11

תכנות מונחה עצמים

 

תרגיל

-"-

מר שפיר חיים

ג' 13:00-17:00

42

83-253-07

חופף לקבוצה 09

תכן לוגי

 

הרצאה

6/8-10/9/2023

מר פרנקל בנימין

א' 09:00-13:00

2

2

83-253-08

חופף לקבוצה 10

תכן לוגי

 

תרגיל

-"-

מר פרנקל בנימין

א' 13:00-16:00

2

83-302-10

אותות אקראיים ורעש

 

הרצאה

6/8-14/9/2023

ד"ר שוורץ עופר

א' 10:00-14:00

ה' 10:00-13:00

249

249

83-302-11

אותות אקראיים ורעש

 

תרגיל

-"-

מר דלה טורה שגיא

א' 14:00-16:00

ה' 13:00-15:00

249

249

83-458-04

מבוא לקריפטוגרפיה

הרצאה

6.8.2023-10.9.2023

ד"ר גיא לשם

א' 09:00-14:00

244

244

83-458-05

מבוא לקריפטוגרפיה

תרגיל

6.8.2023-10.9.2023

לירי בנזו

א' 14:00-16:00

244

תאריך עדכון אחרון : 26/06/2023