תכניות לימודים- מסלול הנדסת חשמל ופיסיקה

 חשמל משולב פיסיקה (83180) - תשפ"ג

סמס מס' קורס שם הקורס ה ת מ שעות סמס נ"ז סמס נ"ז שנתי (ש"ש)
1 83110 אלגברה לינארית 4 2 - 6 6 3
1 83112 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 4 2 - 6 6 3
1 83108 קומבינטוריקה 2 1 - 3 3 1.5
1 83120 מבוא להנדסת תוכנה ומחשבים 2 2 - 4 4 2
1 83002 אשנב להנדסה 2 - - 2 0 0
1* 86115 מכניקה (ניתן במקום ללמוד את הקורס פיזיקה 1- 83102) 4 2 - 6 6 3
1 86112 רעיונות מודרנים בפיזיקה 2 - - 2 2 1
    סה"כ שנה א' סמסטר 1 20 7 0 29 27 13.5
2 83114 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 4 2 - 6 6 3
2 83115 משוואות דיפרנציאליות רגילות 2 1 - 3 3 1.5
2 83119 מבני נתונים ואלגוריתמים 1 3 1 - 4 4 2
2 83140 מערכות לוגיות ספרתיות  3 1 - 4 4 2
2 83002 אשנב להנדסה 2 - - 2 0 0
2 83011 תכנות פייתון 2 - - 2 2 1
2* 86120 חשמל ומגנטיות (ניתן במקום ללמוד את הקורס פיזיקה 2 - 83103) 4 2 - 6 6 3
2 86129 מעבדה בפיזיקה כללית - - 2 2 2 1
2 86170 מבוא לפיסיקה מודרנית 2 1 - 3 3 1.5
    סה"כ שנה א' סמסטר 2 22 8 2 32 30 15
3 83206 מערכות לינאריות 3 1 - 4 4 2
3 83211 פונקציות מרוכבות 2 1 - 3 3 1.5
3 83216 מבוא  להסתברות וסטטיסטיקה 3 1 - 4 4 2
3 83237 מבוא להנדסת חשמל 3 1 - 4 4 2
3 86207 מתמטיקה לפיסיקאים 3 4 2 - 6 6 3
3 86209 גלים 3 2 - 5 5 2.5
3 86210 מכניקה אנליטית 3 2 - 5 5 2.5
3 86232 מעבדה ממוחשבת - - 3 3 3 1.5
    סה"כ שנה ב' סמסטר 3 21 10 3 34 34 17
4 83243 מעבדה ביסודות התקני מוליכים למחצה - - 3 3 1.5 0.75
4 83244 יסודות התקני מוליכים למחצה 3 1 - 4 4 2
4 83245 אותות ומערכות 3 1 - 4 4 2
6 83246 מבוא לבקרה  3 1 - 4 4 2
4 86234 תורת השדה האלקטרומגנטי (ניתן במקומו ללמוד את הקורס שדות אלקטרומגנטיים - 83207 או תרמודינמיקה 83644) 3 1 - 4 4 2
4 86311 תורת הקוונטים 1 3 2 - 5 5 2.5
4 86246 אופטיקה (קורס חלופי 83340 מבוא לאופטיקה מודרנית) 4 2 - 6 6 3
4 86248 מעבדה אופטיקה - - 4 4 4 1.5
4 86215 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 1 3 1 - 4 4 2
    סה"כ שנה ב' סמסטר 4 22 9 7 38 36.5 17.75
5 83214 כלים לאנליזה נומרית (לא יינתן בתשפ"ג) 2 2 - 4 4 2
5 83302 אותות אקראיים ורעש 3 2 - 5 5 2.5
5 83303 אלקטרוניקה לינארית 3 2 - 5 5 2.5
5 83308 מעגלים אלקטרוניים ספרתיים 3 2 - 5 5 2.5
5 83315 מעבדה למעגלים אלקטרוניים ספרתיים - - 3 3 1.5 0.75
5 83253 תכן לוגי 2 1 - 4 3 1.5
5 86312 תורת הקוונטים 2 3 2 - 5 5 2.5
5 86365 אופטיקה מודרנית ולייזרים (מסלול א"א יוכלו ללמוד במקום את קורס מבוא ללייזרים 83440) 3 1 - 4 4 2
    סה"כ שנה ג' סמסטר 5 19 12 3 35 32.5 16.25
6 83223 תכנות מונחה עצמים 2 2 - 4 4 2
6 83325 מעבדה למעגלים אנלוגיים - - 3 3 1.5 0.75
    סה"כ שנה ג' סמסטר 6 2 2 3 7 5.5 2.75
7,8 83401 פרויקט 7 - - 7 7 3.5
7 86216 פיזיקה סטטיסטית 2 3 1 - 4 4 2
7 86385 מעבדה בפיסיקה יישומית - - 3 3 3 1.5
8 86367 מעבדה באופטיקה קוונטית - - 4 4 3 1.5
8 86370 פיסיקה המצב המוצק 4 2 - 6 6 3
    סה"כ שנה ד' 14 3 7 24 23 11.5
    סה"כ חובות כלליות 120 51 25 199 188.5 93.75

מסלול אלקטרו-אופטיקה (אא)

    קורסי חובה:             
5 83340 מבוא לאופטיקה מודרנית ואלקטרו-אופטיקה (קורס חלופי 86246 אופטיקה) 3 1 - 4 4 2
6 83649 אופטו-אלקטרוניקה, התקנים ומערכות 3 1 - 4 4 2
6 83440 מבוא ללייזרים (ניתן לבחור במקום את קורס אופטיקה מודרנית ולייזרים 86365) 3 1 - 4 4 2
7 83306 קוי תמסורת ומערכות מיקרוגלים 3 1 - 4 4 2
7 83445 מעבדה מתקדמת באלקטרואופטיקה (פטור ע"ס מעבדה בפיזיקה יישומית 86385) - - 3 3 1.5 0.75
7 83466 תקשורת אופטית 3 1 - 4 4 2
    סה"כ 15 5 3 23 21.5 10.75
    קורסי בחירה:            
7 83316 פיסיקה של מוליכים למחצה (פטור ע"ס קורס פיסיקה המצב המוצק 86370) 2 1 - 3 3 1.5
8 83644 תרמודינמיקה ישומית - מערכת הנעה, קירור, דימות וקרינה (פטור ע"ס קורס תרמודינמיקה 86215) 2 1 - 3 3 1.5
7 83646 גלאים אלקטרואופטיים מבוססי מל"מ 2 1 - 3 3 1.5
8 83647 סופר רזולוציה ומערכות דימות 2 1 - 3 3 1.5
8 83648 נושאים מתקדמים בתקשורת אופטית 2 1 - 3 3 1.5
8 83678 ננו-פוטוניקה 2 1 - 3 3 1.5

מסלול ביו-הנדסה (בה)

    קורסי חובה:            
5 83201 מבוא לביולוגיה למהנדסים 3 1 - 4 4 2
6 83414 מדעי נתונים ביולוגים 3 1 - 4 4 2
6 83661 פיזיולוגיה כמותית  3 1 - 4 4 2
7 83668 דימות רפואי 3 1 - 4 4 2
8 83411 מעבדה מתקדמת בביו-הנדסה  - - 3 3 1.5 0.75
    סה"כ 12 4 3 19 17.5 8.75
    קורסי בחירה            
8 83660 ביו- סנסורים + Bio-chips 2 1 - 3 3 1.5
7 83665 ביולוגיה חישובית - ביואינפורמטיקה 2 1 - 3 3 1.5
7 83666 בקרה למערכות ביולוגיות 2 1 - 3 3 1.5
8 83667 יסודות אופטיקה ביו-רפואית 2 1 - 3 3 1.5
8 83675 נוירו גנומיקה 2 1 - 3 3 1.5
8 83412 גנטיקה וביולוגיה מולקולרית 2 1 - 3 3 1.5

מסלול ננו-אלקטרוניקה מעגלים ו-VLSI (נ"א) 

    קורסי חובה:            
6 83311 תהליכי ייצור במיקרואלקטרוניקה  3 1 - 4 4 2
6 83313 מעגלים משולבים ספרתיים  3 1 - 4 4 2
6 83314 התקני ננו-אלקטרוניקה  3 1 - 4 4 2
7 83435 מעבדה מתקדמת בננו-אלקטרוניקה ו- vlsi - - 3 3 1.5 0.75
7 83612 מעגלי ומערכות VLSI דיגיטליים  3 1 - 4 4 2
    סה"כ 12 4 3 19 17.5 8.75
    קורסי בחירה:            
6,8 83611 מעגלים משולבים אנלוגיים  2 1 - 3 3 1.5
7 83608 מעגלים אנלוגיים דלי הספק 2 1 - 3 3 1.5
7 83609 טכנולוגיות מבוססות גרפן ומל"מ דו מימדיים 3 - - 3 3 1.5
7 83621 תכנון מתקדם של מעגלים אנלוגיים בתהליכים דיגיטליים 2 1 - 3 3 1.5
7 83628 התקנים וחומרים אופטואלקטרונים מבוססי מל"מ 2 1 - 3 3 1.5
7 83606 אמינות של מערכות חומרה 3 - - 3 3 1.5
8 83607 עקרונות של תכנון מערכות דיגיטליות 2 1 - 3 3 1.5
8 83452 שיטות תכנון מעגלים בטוחים 2 1 - 3 3 1.5

מסלול עיבוד אותות (עא):

    קורסי חובה:            
6 83320 עיבוד ספרתי של אותות 1 3 1 - 4 4 2
6 83321 אלגורתימים סטטיסטיים לעיבוד אותות 3 1 - 4 4 2
7 83425 מעבדה מתקדמת לעיבוד ספרתי של אותות  - - 3 3 1.5 0.75
7 83624 עיבוד ספרתי של אותות 2 3 1 - 4 4 2
8 83420 ניתוח סטטיסטי של מידע 3 1 - 4 4 2
    סה"כ 12 4 3 19 17.5 8.75
    קורסי בחירה:            
6 83310 תקשורת ספרתית 1 3 1 - 4 4 2
8 83600 אלגברה לינארית נומרית 2 - - 2 2 1
7 83622 מבוא ללמידת מכונה 2 1 - 3 3 1.5
7 83623 מודלים וניתוח מתמטי של רשתות 2 - - 2 2 1
8 83629 עיבוד ספרתי של תמונות 2 1 - 3 3 1.5
6,8 83224 מבני נתונים ואלגוריתמים 2 3 1 - 4 4 2

מסלול תקשורת (תק)

    קורסי חובה:            
5 83455 רשתות מחשבים ואינטרנט 1 3 1 - 4 4 2
6 83310 תקשורת ספרתית 1 3 1 - 4 4 2
6 83320 עיבוד ספרתי של אותות 1 3 1 - 4 4 2
7 83618 תקשורת ספרתית 2 3 1 - 4 4 2
7 83415 מעבדה מתקדמת בתקשורת - - 3 3 1.5 0.75
    סה"כ 12 4 3 19 17.5 8.75
    קורסי בחירה:            
6 83321 אלגורתמים סטטיסטיים לעיבוד אותות 3 1 - 4 4 2
6 83410 תקשורת אנלוגית 2 1 - 3 3 1.5
7 83620 תורת האינפורמציה 2 1   3 3 1.5
7 83623 מודלים וניתוח מתמטי של רשתות 2 - - 2 2 1
8 83626 מבוא לקידוד תקשורת ספרתית 2 1 - 3 3 1.5
    3 קורסי בחירה נוספים בפיסיקה (בהיקף של 1.5 נ.ז מתוך מבחר קורסי הבחירה בפיסיקה) 2 1 - 3 3 1.5
מס' נ.ז. המינימלי הנדרש בקורסים הפקולטטיביים בהנדסת חשמל הינו 71.75, לא כולל קורסי יסוד ביהדות, קורס כללי ואנגלית. על הסטודנט למלא אחר חובות אלה כמפורט בתקנון האוניברסיטה. המינימום חושב לפי 2 מסלולים התמחות לפי: 8.75 *2 נ.ז. וקורסי הבחירה לפי: 1.5*5  (3 מהבחירה מהמחלקה לפיזיקה) 256 ש"ס   118.75 נ"ז שנתיות (ש"ש)
 • הפקולטה שומרת לעצמה את האפשרות לבצע שינויים בתכנית הלימודים ולעדכנה בהתאם.
 • על כל סטודנט להתמחות בשניים מחמשת המסלולים (תקשורת, עיבוד אותות, ננו- אלקטרוניקה, אלקטרו- אופטיקה וביו-הנדסה).
 • כל סטודנט חייב ללמוד סה"כ 5 קורסי בחירה: 1 קורס בחירה בכל אחד משני המסלולים שבחר להתמחות בהם . דהיינו, 2 קורסי בחירה במסלולים בהם בחר להתמחות בהנדסה, ו-3 קורסי בחירה מפיסיקה.
 • סטודנט במסלול תקשורת שלומד גם במסלול עיבוד אותות יחויב בקורס בחירה נוסף באחד משני המסלולים הללו כיוון שקורס "עיבוד ספרתי של אותות 1" (83-320) הינו קורס חובה חופף לשני המסלולים. 
 • חלק מקורסי הבחירה עשויים להיפתח אחת לשנתיים.
 • סטודנט שימשיך את לימודיו במסלול תואר שני ישיר בהנדסת חשמל, ילמד קורס בחירה אחד פחות. 
 • סטודנט שיעזוב את המסלול  המשולב ויחליט לסיים תואר בהנדסת חשמל בלבד יחוייב בהשלמת קורסי הנדסה מהתכנית בתואר המורחב (86 נ"ז)

תכנית הלימודים מתייחסת לשנת הלימודים הרלוונטית

בכל מקרה של חוסר התאמה בין אתר זה לאתר אינ-בר (רישום אינטרנטי לקורסים)

אתר האינ-בר הוא העדכני והקובע.

תשפ"ג

תשפ"ב

תשפ"א

תש"פ

תשע"ט

תשע"ח

תשע"ז

תשע"ו

תשע"ה

תשע"ד

תשע"ג

תשע"ב